Logga in
Logga in

Halland Väg 956 Kyrkoby Dalavägen–Säröleden, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Kungsbacka kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 956. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs med väg 956 mellan Kyrkoby Dalavägen och Säröleden.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vägplanen har vunnit laga kraft.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 956, Östra Särövägen mellan Kyrkoby Dalavägen och Säröleden i samarbete med Kungsbacka kommun. Sträckan saknar idag en gång- och cykelväg vilket gör vägen osäker för gångtrafikanter och cyklister.

Vi planerar att bygga den cirka 2 400 meter långa gång- och cykelvägen för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvalitén för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Så påverkas trafiken under byggtiden

Under byggtiden (augusti 2022–maj 2023) kommer framkomligheten vid arbetsområdet vara begränsad och omledning av trafik kan förekomma.

Tidsplan

1 Samråd Februari 2019

2 Informationsmöte Oktober 2019

3 Granskning av vägplan Februari/mars 2020

4 Planerad byggstart Augusti 2022

5 Klart Slutet av juni 2023

Dokument

Kontakt

Tonny Eliasson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 67 65

Per Johansson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 42 49