Logga in
Logga in

Halland Väg 956 Kyrkoby Dalavägen–Säröleden, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Kungsbacka kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 956. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs med väg 956 mellan Kyrkoby Dalavägen och Säröleden.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Produktion pågår.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 956, Östra Särövägen mellan Kyrkoby Dalavägen och Säröleden i samarbete med Kungsbacka kommun. Sträckan saknar idag en gång- och cykelväg vilket gör vägen osäker för gångtrafikanter och cyklister.

Vi planerar att bygga den cirka 2 400 meter långa gång- och cykelvägen för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvalitén för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Så påverkas trafiken under byggtiden

Under byggtiden (augusti 2022–maj 2023) kommer framkomligheten vid arbetsområdet vara begränsad och omledning av trafik kan förekomma.

Tidsplan

1 Samråd Februari 2019

2 Informationsmöte Oktober 2019

3 Granskning av vägplan Februari/mars 2020

4 Planerad byggstart Augusti 2022

5 Klart Slutet av juni 2023

Dokument

Kontakt

Tonny Eliasson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 67 65

Per Johansson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 42 49