Logga in
Logga in

Varbergstunneln Markarbeten efter påsk

Vi kommer att fortsätta med markarbeten två veckor efter påsk i huvudsak i vårt norra arbetsområde. Arbetena är dygnet runt.

Vecka 16 till 18 fortsätter vi med vissa nattarbeten. Tiderna och arbetsområdena varierar men vi kommer i huvudsak att arbeta vid nya godsbangården norr om Getteröbron och omkring Baggens gränd.

— Det är inte varje natt som vi arbetar dessa två veckor och även tiderna varierar. Det vi ska göra som kan bullra är de maskiner vi använder för spårriktning och slipning i spår, säger Stephan Larsson, Trafikverket, delprojektledare järnväg projekt Varbergstunneln.

—Vi kommer att mäta buller under tiden som arbeten pågår och skulle det vara så att det uppstår tillfällen där våra riktvärden överskrids så kommer vi att åtgärda detta, säger Jesper Mårtensson, Trafikverket, ansvarig Miljö och tillstånd projekt Varbergstunneln.

Om du störs så är det bästa att du kontaktar projektet via mejl, varbergstunneln@trafikverket.se, så svarar vi på din fråga. Du kan också ringa Trafikverkets Kundservice som är öppet dygnet runt.

Därför arbetar vi nätter och helger

Ibland behöver vi jobba natt och helg för att kunna arbeta säkert och störa tåg- och biltrafiken så lite som möjligt. En del spårnära arbeten kräver också att tågtrafiken stoppas. Tågstoppen sker oftast på nätter och helger då påverkan på tågtrafiken blir som minst.