Logga in
Logga in

Varbergstunneln Sprängningar för järnvägsbron vid Vareborg

Vi ska separera tågtrafik från annan trafik vid Vareborg, och kommer att sänka ner vägen och bygga en järnvägsbro för tågen. Innan vi kan bygga bron ska bergmassor sprängas bort i området med start vecka 4.

Våra borr-, spräng- och schaktarbeten i området påbörjas vecka 4 och pågår cirka en månad. Sprängningar sker dagtid på vardagar klockan 07.00-19.00.

Vi gör följande säkerhetsåtgärder innan vi spränger:

  • Vi lägger vi ut sprängmattor på berget för att minimera risken för stensplitter.
  • Vi har flaggvakter som spärrar av området.
  • Vi har en varnande ljudsignal före och efter sprängning. När förvarningen för sprängning hörs ber vi dig som är inomhus att gå undan fönster och dörrar som vetter mot sprängplatsen.

När sprängningsarbetet är färdigt börjar vi byggnationen av järnvägsbron med tillhörande mark-,grundläggnings-, och betongarbeten. 

Den nya nedsänkta vägsträckningen under bron öppnar vi först när dubbelspåret genom Varberg är klart, december 2024.

Karta med markering för området där sprängningarna kommer att ske.

Sprängningarna kommer att ske inom rödmarkerat område.