Logga in
Logga in

Varbergstunneln Sten kan färdas långt

Vi har gjort kontroller av tidigare borrade hål i berget och vidtagit extra åtgärder. Detta gör vi i avvaktan på att utredningen är klar om vad som hände den 4 maj då en sprängning ovan mark gick fel.

Varje borrhål kontrollerar vi en extra gång innan det laddas och vid varje sprängning används styrstål för att borren ska komma rätt i linjen i berget.

–Vi tror att ett av borrhålen avvek från den räta linjen och var snett när det olyckligtvis kom ut sprängsten över spåren på bangården i förra veckan. Men med de åtgärder vi nu gjort anser vi att sprängningen kan fortsätta, säger Björn Bjurklint, Trafikverket och delprojektledare Mark och grundläggning Varbergstunneln.

–Trots att sprängningen som gjordes förra veckan låg inom vårt arbetsområde och med en väl tilltagen säkerhetszon visar det sig att sten kan färdas långt, säger Stephan Larsson, Trafikverket och delprojektledare järnväg Varbergstunneln.

Fakta:

  • Det var på onsdagskvällen den 4 maj som en sprängning ovan mark norr om Varbergs station gick fel och sten kom ut i säkerhetszonen på bangården. En kontaktledning skadades, och tågtrafiken stoppades för besiktning och felavhjälpning av anläggningen. Trafiken var avstängd mellan klockan 19.30 till klockan 04.00 på torsdagsmorgonen.
  • Nu pågår en utredning om händelsen både internt i Trafikverket och hos entreprenören Implenia.