Logga in
Logga in

Varbergstunneln Tunneln – ett komplext bygge som pågår dygnet runt

Under marken finns ett av våra stora arbetsområden där verksamhet pågår dygnet runt. Här jobbar tunnelarbetarna i flera skift. Hur fortskrider arbetet med service- och tågtunneln och vad är utmaningarna?

Vid årsskiftet 2021/-22 hade vi sprängt ut mer än hälften av tunneln under Varberg. Sprängningarna kommer att pågå fram till våren 2023 då vi kommer att ha gjort genomslag i både service- och tågtunneln.

När tågtunneln är klar ska dubbelspåret byggas. Bankroppen ska läggas och ovanpå den makadam, slipers och räls. Dessutom görs en mängd teknikinstallationer inne i tunneln med el, signaler och telekommunikation.

Flera genomslag inne i tunneln och ut i norr

Inne i tunneln har vi byggt ett antal tvärtunnlar mellan servicetunneln och tågtunneln. Därigenom har vi kunnat gå från servicetunneln och driva tågtunneln vid flera fronter, åt både norr och söder. Den senaste tiden har vi även hunnit göra flera genomslag inne i tunneln, mellan de olika delarna av tågtunneln.

– Att få genomslag mellan två tunnlar eller ut i det fria är alltid lite speciellt för oss som jobbar i tunnel. Det är ju något vi jobbar mot hela tiden och är våra interna milstolpar kan man säga. Genomslagen har även en annan effekt, nämligen att det förenklar logistiken och trafikflödet nere i tunneln så att vi kan jobba lite mer effektivt, berättar Johan Asplund, chef bergtunnel på Implenia.

Utmaningar att bygga tunnel under en stad

I centrala Varberg, i området kring Brunnsparken, torget och Stadshotellet, går tunneldrivningen långsammare fram för att undvika större omgivningspåverkan på närliggande äldre byggnader, och även låg bergtäckning och dålig bergkvalitet påverkar framdriften

– Vi driver tunneln försiktigt genom att bland annat minska storleken på sprängsalvorna. Vi följer också upp rörelser på de närliggande byggnaderna för att tidigt kunna se om det blir sättningar. Stadshotellet har passerats utan några större incidenter, säger Jens Pålsson, Trafikverket, projektingenjör bergtunnel.

Nu har vi passerat Södergatan i Varberg centrum med tågtunneln, och med servicetunneln närmar vi oss Södra vägen.

– För de fastigheter där vi sett en stor påverkan har vi haft löpande möten för att stämma av och följa upp tillsammans med fastighetsägarna. Exempelvis har vi regelbundet träffat de som driver hotellverksamheter i centrala Varberg, berättar Jens.

Följ projektet via den interaktiva webbkartan