Logga in
Logga in

E45, Strömsundsbron Se när vi byter kablarna på Strömsundsbron

Under hösten 2021 började vi att byta ut kablarna på Strömsundsbron. Anledningen är omfattande rostskador. Under en helg i oktober dokumenterade fotograf Torbjörn Bergqvist vårt arbete.

Vi avslutade arbetena för säsongen i december 2021. Inga trafikstörande arbeten kommer att ske under vintern. I mars 2022 räknar vi med att kunna återuppta arbetena om vädret tillåter. Då kommer du som passerar bron återigen att påverkas på olika sätt.

På vår webbplats hittar du alltid den senaste informationen om arbetena på bron och hur de påverkar dig som bor och rör dig i området.

Kontakt

John Löfgren

Telefon: +46 10-124 16 66