Logga in
Logga in

Jämtland Väg 345, Strömsund-Ulriksfors, gång- och cykelväg

Varje dag pendlar ett hundratal gående och cyklister mellan Strömsund och Ulriksfors. För att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten för dessa har vi byggt ny gång- och cykelväg.

Vad?

Ny gång- och cykelväg mellan Dunderhallen och gamla fängelset.

Varför?

För att förbättra för de som cyklar och går mellan de båda samhällena.

Nuläge

Arbetet är färdigt. Sträckan invigs den 27 september 2022.

Om projektet

Gång- och cykelvägen är omkring 3,5 kilometer lång. Den största delen av gång- och cykelvägen är friliggande, med undantag för bitvis separerad med kantsten. Vägen ligger i huvudsak på den norra sidan om väg 345 och hela sträckan är belyst. 

Vi har inte rustat upp busshållplatser inom ramen för det här projektet. 

Det händer också i området

Just nu pågår underhållsarbeten på Strömsundsbron över Vattudalen. Det är ett omfattande arbete och det påverkar dig som använder bron. Under de flesta helger under 2022 kommer vi att behöva stänga bron helt. Under dessa avstängningar leder vi om trafiken via väg 345 förbi Ulriksfors. 

Nyheter

Tidsplan

Här kan du läsa mer om projektets tidsplan.

Vi återupptar arbetena efter vinteruppehållet. Vi gör de avslutande markarbetena.

Vi lägger asfalt på den nya gång- och cykelvägen.

Gång- och cykelvägen är färdig och kan börja användas.

Dokument

Angränsande projekt

Vi byter ut kablarna på Strömsundsbron. Du som rör dig i området påverkas av arbetet och behöver hålla lite extra koll på avstängningar och omledningsväg.

Kontakt

Samuel Nilsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 05 94