Logga in
Logga in

Jämtland Väg 345, Strömsund-Ulriksfors, gång- och cykelväg

Varje dag pendlar ett hundratal gående och cyklister mellan Strömsund och Ulriksfors. För att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten för dessa bygger vi ny gång- och cykelväg.

Vad?

Ny gång- och cykelväg mellan Dunderhallen och gamla fängelset.

Varför?

För att förbättra för de som cyklar och går mellan de båda samhällena.

Nuläge

Arbete pågår. Vi räknar med att vara färdiga under 2022.

Om projektet

Gång- och cykelvägen kommer att bli omkring 3,5 kilometer lång. Den största delen av gång- och cykelvägen blir friliggande, med undantag för bitvis separerad med kantsten. Vägen kommer i huvudsak att byggas på den norra sidan om väg 345 och hela sträckan kommer att vara belyst. 

Under arbetets gång kommer vi att riva den befintliga belysningen längs väg 345. Det innebär att vägen inte är belyst under hela byggtiden. När vi är klara kommer återigen hela sträckan att vara belyst. 

Vi kommer inte att rusta upp busshållplatser inom ramen för det här projektet. 

Alla befintliga in- och utfarter kommer att vara tillgängliga under hela byggtiden.

Vissa störningar kan uppkomma i samband med bygget. Det finns risk för ökad trafik i området i form av transporter. Andra störningar som kan uppkomma är: trafikomläggningar, buller, vibrationer och luftföroreningar så som damm och avgaser. Vi ber om överseende med de störningar vi orsakar. 

Det händer också i området

Just nu pågår underhållsarbeten på Strömsundsbron över Vattudalen. Det är ett omfattande arbete och det påverkar dig som använder bron. Under de flesta helger under 2022 kommer vi att behöva stänga bron helt. Under dessa avstängningar leder vi om trafiken via väg 345 förbi Ulriksfors. 

Tidsplan

Här kan du läsa mer om projektets tidsplan.

Vi återupptar arbetena efter vinteruppehållet. Vi gör de avslutande markarbetena.

Vi lägger asfalt på den nya gång- och cykelvägen.

Gång- och cykelvägen är färdig och kan börja användas.

Dokument

Angränsande projekt

Vi byter ut kablarna på Strömsundsbron. Du som rör dig i området påverkas av arbetet och behöver hålla lite extra koll på avstängningar och omledningsväg.

Kontakt

Samuel Nilsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 05 94