Logga in
Logga in

Jönköping Sandhem–Nässjö, förbättrad framkomlighet och hastighetshöjning vid nio tågstationer

Trafikverket har tagit fram förslag på åtgärder som ska öka kapaciteten och minska restiden på Jönköpingsbanan mellan Falköping och Nässjö.

Vad?

Hastighetshöjning och möjliggörande för två tåg att köra in samtidigt, vid nio stationer på sträckan Falköping–Nässjö.

Varför?

Höja kapaciteten och korta restiden.

Nuläge

Byggnation.

Om projektet

Vi arbetar för att kunna höja kapaciteten på järnvägen och på så sätt även minska restiderna. Det gör vi genom att möjliggöra att tåg kan köra in på stationer från båda hållen samtidigt. De stationer som omfattas av arbetet är Vartofta, Sandhem, Mullsjö, Habo, Bankeryd, Huskvarna, Tenhult, Forserum och Äng.

I november 2015 fastställdes en riktlinje som gör att vi behöver bygga bort fyra plankorsningar. I Bankeryd, Vartofta och Äng har plankorsningarna ersatts av nya vägbroar med anslutningsvägar. I Sandhem bygger vi en ny gång- och cykelbro samt anlägger en ersättningsväg  för biltrafik över järnvägen.

I projektet ingår även att höja hastigheten till 160 kilometer i timmen på en del sträckor och att bygga om vissa plankorsningar. Några av dem kommer att stängas helt.

Bakgrund

Jönköpingsbanan förbinder Västra stambanan med Södra stambanan mellan Falköping och Nässjö. Banan är enkelspårig och trafikeras av både person- och godstrafik. 35–45 persontåg och 9–13 godståg trafikerar sträckan varje dygn. Mellan Falköping och Jönköping är banan snabbtågsanpassad.

Persontrafiken som domineras av regionala tåg i Vättertågstrafiken Skövde–Falköping–Jönköping–Nässjö är redan idag tät. Utöver denna trafik går regionaltåg Göteborg–Nässjö samt Jönköping–Nässjö. Avsnittet mellan Jönköping C och Rocksjön trafikeras dessutom av regionaltågstrafiken mellan Jönköping och Värnamo.

Utöver regionala tåg trafikera också sträckan av snabbtåg två gånger om dagen.

Pågående och planerade arbeten under 2023

Sandhem

Den nya bron är nu klar och öppen för trafik. Inkoppling av driftplats Sandhem sker sen vecka 40 (2–8 oktober) 2023.

Strukton Rail är entreprenör, och affärsformen är utförandeentreprenad. Sweco är byggplatsuppföljare i projektet.       

Följande arbeten är färdigställda vid stationerna:

  • Bankeryd
  • Forserum
  • Habo
  • Huskvarna
  • Mullsjö
  • Tenhult
  • Vartofta 
  • Äng

Tidsplan

1 Byggstart gång- och cykelbro April/maj 2022

2 Gång- och cykelbro klar Hösten 2022

3 Inkoppling driftplats 2–8 oktober 2023

Kontakt

Peter Bjers

Projektledare

Telefon: +46 10-124 41 02