Logga in
Logga in

Jönköping Sandhem–Nässjö, förbättrad framkomlighet och hastighetshöjning vid nio tågstationer

Trafikverket har tagit fram förslag på åtgärder som ska öka kapaciteten och minska restiden på Jönköpingsbanan mellan Falköping och Nässjö.

Vad?

Hastighetshöjning och möjliggörande för två tåg att köra in samtidigt, vid nio stationer på sträckan Falköping–Nässjö.

Varför?

Höja kapaciteten och korta restiden.

Nuläge

Byggnation.

Om projektet

Vi arbetar för att kunna höja kapaciteten på järnvägen och på så sätt även minska restiderna. Det gör vi genom att möjliggöra att tåg kan köra in på stationer från båda hållen samtidigt. De stationer som omfattas av arbetet är Vartofta, Sandhem, Mullsjö, Habo, Bankeryd, Huskvarna, Tenhult, Forserum och Äng. I projektet ingår även att höja hastigheten till 160 kilometer i timmen på en del sträckor och att bygga om vissa plankorsningar. Några av dem kommer att stängas helt.

Fyra nya planskilda korsningar

I november 2015 fastställdes en riktlinje som gör att vi behöver bygga bort fyra plankorsningar:

 • I Sandhem bygger vi en ny gång- och cykelbro, tar bort plankorsningen för biltrafik och bygger ersättningsväg.
 • I Vartofta har vi byggt en ny vägbro med anslutningsvägar.
 • I Äng har vi byggt en ny vägbro med anslutningsvägar.
 • I Bankeryd har vi byggt en vägbro.

Strukton Rail är entreprenör, och affärsformen är utförandeentreprenad. Sweco är byggplatsuppföljare i projektet.       

Pågående och planerade arbeten under 2022

Sandhem

I april/maj planerar vi att börja bygga en ny gång- och cykelbro som ska ersätta befintlig plankorsning. Den nya bron beräknas bli klar under hösten 2022. Inkoppling av driftplats Sandhem sker sen vecka 40 (2–8 oktober) 2023.

Bogla

Vi planerar att bygga en bro i Bogla, i dagsläget vet vi inte när detta kommer att ske.


Följande arbeten är färdigställda vid stationerna:

 • Vartofta
 • Mullsjö
 • Habo
 • Bankeryd
 • Huskvarna
 • Tenhult
 • Forserum
 • Äng 

Bakgrund

Jönköpingsbanan förbinder Västra stambanan med Södra stambanan mellan Falköping och Nässjö. Banan är enkelspårig och trafikeras av både person- och godstrafik. 35–45 persontåg och 9–13 godståg trafikerar sträckan varje dygn. Mellan Falköping och Jönköping är banan snabbtågsanpassad.

Persontrafiken som domineras av regionala tåg i Vättertågstrafiken Skövde–Falköping–Jönköping–Nässjö är redan idag tät. Utöver denna trafik går regionaltåg Göteborg–Nässjö samt Jönköping–Nässjö. Avsnittet mellan Jönköping C och Rocksjön trafikeras dessutom av regionaltågstrafiken mellan Jönköping och Värnamo.

Utöver regionala tåg trafikera också sträckan av snabbtåg två gånger om dagen.

Tidsplan

1 Byggstart gång- och cykelbro April/maj 2022

2 Gång- och cykelbro klar Hösten 2022

3 Inkoppling driftplats 2–8 oktober 2023

Kontakt

Peter Bjers

Projektledare

Telefon: +46 10-124 41 02