Logga in
Logga in

Jönköping Väg 1819 Furusjö–Habo, del 1, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Furusjö och Habo. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Vi planerar att bygga en 3,4 kilometer lång gång- och cykelväg intill länsväg 1819 mellan Furusjö och Habo.

Varför?

Skapa trafiksäkra sätt att ta sig fram som gående och cyklist.

Nuläge

Vi ska ta fram en vägplan som vi räknar med att skicka för fastställelse i början av 2024.

Om projektet

Vi ska bygga en 3,4 kilometer lång gång- och cykelväg som startar vid Sjövägen i Furusjö och slutar vid korsningen mot Stora Gölhult. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten och skapa god trygghet för gående och cyklister. Den nya gång- och cykelvägen kommer även att underlätta arbetspendling med cykel mellan Furusjö och Habo.

Översiktskarta

Karta visar sträckningen mellan Furusjö–Habo däe cykelvägen ska byggas.

Kartan visar sträckningen mellan Furusjö och Habo, där gång- och cykelvägen ska byggas.
Klicka här för en större karta (png, 506 kB)

Tidsplan

1 Upprättande av vägplan 2022–2024

2 Ett första samråd Våren 2023

3 Planerad byggstart 2025–2026

Kontakt

Sofi Thorell

Projektledare

Telefon: +46 10-123 86 22