Logga in
Logga in

Jönköping Väg 195 och 1819, i Habo, delen Bränningeleden, ombyggnad av cirkulationsplatser

Habo kommun bygger en ny stadsdel i Kärnekulla, Habo. Därför anpassar vi cirkulationsplatserna vid Sjogarp och Kråkerydsvägen så att de får en väg in till området. Vi bygger även en gång- och cykelport.

Vad?

Vi bygger om två cirkulationsplatser, en gång- och cykelport samt flytta två busshållplatser.

Varför?

För att anpassa trafikplatserna till kommunens nya stadsdel Kärnekulla.

Nuläge

Arbetet startade i juni 2021 och blir klart sommaren 2022.

Om projektet

Bränningeleden är öppen för trafik men arbete pågår i närheten av vägen. Vi uppmanar dig som trafikant att ta det lugnt på vägen. Vi fortsätter att komplettera arbeten i närheten av vägen som t ex asfaltering, busshållplatser, gång- och cykelväg. Arbetena planeras att vara klara sommaren 2022.

Kollektivtrafik

Vi fortsätter att hålla busshållplatsen Sjogarp på Bränningeleden avstängd och hänvisar till Bagaregatan, detta gäller för linjerna 113 och 114. Gå in på www.JLT.se för mer information. Hållplatsen Sjogarp är inte tillgänglig på ett säkert sätt på grund av omgivande byggarbetsplatser och beräknas öppna 1 juni 2022.

Klicka här för en karta över projektet!

Säkra anslutningar till den nya stadsdelen Kärnekulla.

Arbetet startade i början på juni 2021 med att bygga en ny anslutning i Sjogarpsrondellen och anpassa anslutningen från Kråkerydsrondellen in till den nya stadsdelen Kärnekulla.

Projektet innebär

  • En ny anslutning vid cirkulationsplatsen, Sjogarp.
  • Anpassning av cirkulationsplatsen Bränningeleden/Kråkerydsvägen med en anslutning till Kärnekulla via ett högersvängfält och en ny anslutning.
  • Anpassning av två busshållplatser och en ny gång- och cykelport på Bränningeleden.
  • Bättre framkomlighet och trafiksäkerhet in till Kärnekulla. 

Påverkan för kollektivtrafiken

För resor med kollektivtrafiken hänvisar vi till Jönköpings länstrafik (JLT) vid ändrade turtider och hållplatslägen.

Påverkan för trafikanter

Planera för att det kan ta längre tid att ta sig fram än annars speciellt morgon och kväll. Vi vädjar till trafikanterna att hålla avstånd, följa skyltning och visa hänsyn till de som arbetar vid vägen. Det är sänkt hastighet genom delar av arbetsområdet för att säkerställa arbetsmiljön och för att få utrymme att arbeta på.

Trafikverket ansvarar för att bygga om vägen men projektet finansieras helt av Habo kommun.

Dokument

Kontakt

Caisa Wolff

projektledare

Telefon: +46 10-123 36 71

Mikael Norell

gata, parkchef, Habo kommun

Telefon: 036-442 83 67