Logga in
Logga in

Jönköping Väg 195 och 1819, i Habo, delen Bränningeleden, ombyggnad av cirkulationsplatser

Habo kommun bygger en ny stadsdel i Kärnekulla, Habo. Därför har vi anpassat cirkulationsplatserna vid Sjogarp och Kråkerydsvägen så att de får en väg in till området. Vi har även byggt en gång- och cykelport.

Vad?

Vi har byggt om två cirkulationsplatser, byggt en gång- och cykelport samt flyttat två busshållplatser.

Varför?

För att anpassa trafikplatserna till kommunens nya stadsdel Kärnekulla.

Nuläge

Arbetet är klart.

Om projektet

Projektet är klart och den här sidan kommer att stängas ner den 14 oktober 2022.

Klicka här för en karta över projektet!

Säkra anslutningar till den nya stadsdelen Kärnekulla.

Arbetet startade i början på juni 2021 med att bygga en ny anslutning i Sjogarpsrondellen och anpassa anslutningen från Kråkerydsrondellen in till den nya stadsdelen Kärnekulla.

Vi har byggt:

  • en ny anslutning vid cirkulationsplatsen, Sjogarp.
  • en anpassning av cirkulationsplatsen Bränningeleden/Kråkerydsvägen med en anslutning till Kärnekulla via ett högersvängfält och en ny anslutning.
  • en anpassning av två busshållplatser och en ny gång- och cykelport på Bränningeleden.
  • en bättre framkomlighet och trafiksäkerhet in till Kärnekulla. 

Trafikverket har ansvarat för att bygga om vägen men projektet har finansierats helt av Habo kommun.

Kontakt

Caisa Wolff

projektledare

Telefon: +46 10-123 36 71

Mikael Norell

gata, parkchef, Habo kommun

Telefon: 036-442 83 67