Logga in
Logga in

Jönköping Väg 27, Fänestadskrysset i Forsheda, pendlarparkering och nya busshållplatser

I slutet av februari börjar vi bygga nya busshållplatser längs väg 27 vid Fänestadskrysset i Forsheda. Vi bygger även om den nuvarande återvinningsstationen till en pendlarparkering med plats för både bilar och cyklar.

Vad?

Bygga större pendlarparkering och nya busshållplatser.

Varför?

För att underlätta för dig som reser kollektivt.

Nuläge

Arbete pågår.

Om projektet

Vi planerar att bygga om och förbättra ett antal busshållplatser i Småland för att de ska fungera bättre för fler resenärer. Vi bygger även ett antal pendlarparkeringar för att underlätta för dig som väljer att resa kollektivt.

En av de platser som har pekats ut är Fänestadskrysset i Forsheda. Nu bygger vi ut den befintliga parkeringen/återvinningsstationen för att få plats med fler parkeringar för bil och cykel. Vi bygger även två helt nya busshållplatser längs väg 27. Busshållplatserna kommer att vara tillgänglighetsanpassade och försedda med cykelställ och väderskydd. Arbetet börjar i slutet av februari och beräknas att bli klart till sommaren 2022. 

Läget i månadsskiftet juni/juli

Entreprenadarbetena är i stort sett klara, det återstår bara vissa mindre kompletteringar. Busshållplatserna är klara och kommer att börja trafikeras i augusti 2022. Pendlarparkeringen är också klar, men här inväntar vi slutbesked för bygglovet, innan den kan börja användas och återvinningsstationen kan öppnas igen.

Aktuellt

Så påverkas du under byggtiden

Under byggtiden kan du som närboende eller resenär
komma att påverkas på ett eller flera sätt:

 • Begränsad framkomlighet på 27:an kan förekomma
  periodvis. Vägen kommer dock alltid att vara öppen
  under hela byggtiden.
 • Infarten till Fänestadsvägen från 27:an kan komma att
  behöva stängas tillfälligt. Välj då annan väg.
 • Från och med vecka 13 (28 mars–3 april) stängs pendlarparkeringen och återvinningsstationen vid Fänestadsvägen. Återöppning i maj/juni. Under denna period hänvisas till återvinningsstationen på Gärdesvägen. Tack för visad förståelse.
 • Störningar i form av buller och vibrationer kan
  förekomma.
 • Byggtrafik förekommer under hela byggtiden.

Planera din resa och var uppmärksam! Kontakta oss om du har frågor eller upplever störningar.

Översiktskarta

Översiktskarta

Översiktskarta Fänestadskrysset i Forsheda. Aktuellt område är markerat med en blå cirkel i kartan.

Tidsplan

1 Byggstart februari 2022

2 Beräknas vara klart sommaren 2022 jun 2022–aug 2022

Kontakt

Matilda Virefjäll

Telefon: +46 10-123 23 47

Mats Hjärtquist

Telefon: +46 10-123 68 69