Logga in
Logga in

Kalmar Emmaboda-Kalmar, kontaktledningsbyte

Trafikverket kommer att moderniserar kontaktledningssystemet på Emmabodabanan i Kalmar län. När det är klart år 2025 ökar driftsäkerheten och trafiken kan rulla mer tillförlitligt.

Vad?

Byta ut gammalt kontaktledningssystem till nytt på sträckan Emmaboda-Kalmar.

Varför?

Öka driftsäkerheten och minska oplanerade störningar i tågtrafiken samtidigt bygga om anläggningen så att den klarar den höga belastningen av tåg.

Nuläge

Projektering 2021-2023 med planerad byggstart i februari 2024.

Om projektet

Järnvägen mellan Emmaboda och Kalmar utgör en del av Kust till Kustbanan som är enkelspårig och hårt trafikerad av såväl godståg och persontrafik. Kontaktledningen längs med sträckan är mycket sliten och föråldrad. Det finns stor risk för tågstörningar då anläggningen är gammal och inte klarar den framtida kapacitetsökningen. För att öka driftsäkerheten och tillförlitligheten så att trafiken blir robustare, planerar vi att moderniserar kontaktledningssystemet på Emmabodabanan i Kalmar. Arbetet kommer att innebära av säkerhetsskäl att banan stängs för all trafik under ett par tillfällen varje år innan allt arbete är klart.

Vad händer nu?

Mellan åren 2021 och 2023 pågår ett projekteringsarbete för att kunna utreda hur den gamla anläggningen ska kunna anpassas till det nya kontaktledningssystemet. Projektet förväntas vara klart 2025.

Hur ser trafiken ut på sträckan?

Kust till kust-banan är en enkelspårig och elektrifierad järnväg mellan Göteborg och Kalmar/Karlskrona. Trafikeras både av persontåg och godståg. Banan är ca 350 kilometer lång från Kalmar i öst till Göteborg i väst. Sträckan Emmaboda–Karlskrona är 56 km.

Persontågtrafiken sker på hela linjen Göteborg-Kalmar med SJ regionaltåg och på delar av linjen med Västtrafik, Öresundståg och Krösatåg.

Kust till kust-banan har två ändpunkter i sydost, Kalmar och Karlskrona. Förgreningspunkten för dessa två alternativa linjer är Emmaboda. Banan är mycket viktig då den ansluter till Södra stambanan, knutpunkt i Alvesta.

Mellan Emmaboda och Kalmar finns stationerna; Emmaboda-Örsjö-Nybro-Fredrikslund-Trekanten-Smedby-Kalmar.

Hur påverkar arbetet närboende och trafikanter?

Under 2024 kommer arbetet att påverka dig i mindre omfattning som reser med tåg, men vi kan påverka dig som bor nära eller arbetar intill järnvägen genom ökad byggtrafik och buller nattetid då arbeten kommer att utföras, framför allt av ljud från maskiner i spårmiljö som gör schaktningsarbeten. Mer information om hur du påverkas kommer att finnas här på sidan inför byggstart.  

Stopp i tågtrafiken 2024 och 2025

Totalavstängning kan förekomma 2024 och 2025, planeringen av tider i spår görs 2 år i förväg. Detta innebär att planering för tågfria tider i dagsläget inte är klart förrän sommaren 2022. 

Säkerhet vid järnväg

Att arbeta med järnvägens elledningar ställer stora krav på säkerheten och kräver ibland att båda spåren är stängda. Avstängningarna sker främst under nattetid och veckoslut då färre resenärer är i omlopp. Mer om när avstängningarna är aktuella och om ersättningstrafik kommer att finns att läsa löpande hos de tågoperatörer som trafikerar sträckan.

Tidsplan

Vi ägnar oss åt  utrednings- och förberedelsearbete inför arbetet med att byta ut det gamla kontaktledningssystem till nytt på sträckan Emmaboda-Kalmar.

 

Vi planerar att kontaktledningsbytet påbörjas februari 2024 och att det är klart 2025.

Totalavstängning kan förekomma 2024 och 2025. Planeringen av tider i spår görs 2 år i förväg. Detta innebär att planering för tågfria tider i dagsläget inte är klart förrän sommaren 2022. 

Tågoperatörernas hemsida:
Sök din resa i Skånetrafikens app eller på Skånetrafiken
Sök din resa på Länstrafiken Kronoberg
Sök din resa på Kalmar länstrafik.
Sök din resa på SJ
Sök din resa på Snälltåget

Kontakt

Maria Carlsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 06 79

Markus Andersson

Projektingenjör

Telefon: +46 10-124 20 83