Logga in
Logga in

Kalmar Väg 136 på Öland

Väg 136 sträcker sig från södra till norra Öland och är den största vägen på ön. Vi planerar flera åtgärder längs vägen för att förbättra trafikflödet och säkerheten för både motorfordon och cyklister.

Vad?

Åtgärder på väg 136 för bättre trafiksäkerhet, smidigare kollektivtrafik och bättre möjligheter till cykling.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och underlätta framkomligheten, både för motorfordon och för dig som cyklar eller går till fots.

Nuläge

Vi arbetar med att ta fram vägplan för deletappen Isgärde-Rälla. Byggåtgärderna på deletappen Rälla-Ekerum startar under vintern 2023.

Om projektet

Väg 136 löper längs med Ölands västra sida. Det är ett viktigt pendlingstråk och trafikflödet varierar stort över året. Under sommarmånaderna kör drygt 18 000 fordon per dygn på sträckan mellan Algutsrum och Borgholm, vilket motsvarar drygt 200 procent av årsdygnsmedeltrafiken. Detta beror främst på turisttrafiken, men den stora mängden anslutande vägar samt jordbrukstrafiken spelar också en stor roll.
 
Just nu planerar Trafikverket åtgärder på följande etapper:

  • Isgärde-Rälla
  • Rälla-Ekerum
  • Ekerum-Borgholm

Tidsplan

1 Isgärde-Rälla Granskning i början av 2023

2 Rälla-Ekerum Byggstart i början 2023

Information om etapper på väg 136

Kontakt

Carl-Fredrik Nelson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 34 92