Logga in
Logga in

Kalmar Väg 136, Isgärde-Rälla

Trafikverket planerar att genomföra flera åtgärder längs sträckan mellan Isgärde och Rälla för att förbättra trafikflödet och säkerheten för både motorfordon och för cyklister.

Vad?

Åtgärder mellan Isgärde och Rälla för bättre trafiksäkerhet, smidigare kollektivtrafik och bättre möjligheter till cykling.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och underlätta framkomligheten, både för motorfordon och för dig som cyklar eller går till fots.

Nuläge

Vi arbetar med att ta fram vägplan för deletappen Isgärde-Rälla.

Om projektet

Ändrade planer för projektet

Det ursprungliga förslaget för väg 136 mellan Algutsrum och Borgholm innebar planer på mötesfri 2+1-väg längs hela sträckan, samt gång- och cykelväg vid sidan om vägen. Men under arbetet med projektet konstaterades att de åtgärderna skulle kosta betydligt mer än vad som finns avsatt i den regionala transportplanen.

Så ser förslaget ut för Isgärde-Rälla

  • Korsningsåtgärder vid Stora rör. Ny korsning med av- och påsvängsfält, planskild korsning för gång- och cykeltrafikanter.
  • Vi ser över skyddet av vattentäkten.
  • Gång- och cykelstråk som ska binda ihop Isgärde med Rälla.

Tidsplan

1 Samråd Sommaren 2021

2 Granskning I början av 2023

Kontakt

Carl-Fredrik Nelson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 34 92