Logga in
Logga in

Kalmar Väg 136, Rälla-Ekerum

Vi planerar att bygga om två korsningar på väg 136 mellan Rälla och Ekerum, samt en gång- och cykelväg. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten, förbättra framkomligheten och för att underlätta pendlingen.

Vad?

Vi planerar att bygga om två korsningar på väg 136 mellan Rälla och Ekerum, samt bygga en gång- och cykelväg.

Varför?

Det gör vi för att öka trafiksäkerheten, förbättra framkomligheten och för att underlätta pendlingen.

Nuläge

I början av 2023 kommer byggandet inledas av deletappen Rälla-Ekerum.

Om projektet

Vad planeras för sträckan Rälla-Ekerum?

  • Ny korsning mellan väg 136 och Paviljongsvägen med på- och avsvängsfält.
  • Planskild korsning inne i Rälla för gång- och cykeltrafikanter.
  • Fortsatt gång- och cykelstråk från Isgärde som binder ihop Rälla och Ekerum.
  • Vattenskyddsåtgärder.

Tidsplan

1 Byggstart I början av 2023

Kontakt

Carl-Fredrik Nelson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 34 92