Logga in
Logga in

Kalmar Väg 23, Målilla–Hultsfred, mötesfri väg

Trafikverket förbättrar trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 23/34, delen Målilla–Hultsfred. Detta görs genom att mötesseparera vägen, förbättra på- och avfarter, anordna omkörningsfält och sätta upp viltstängsel.

Vad?

Vi bygger en mötesfri landsväg med mitträcke och förbättrar sidoområdena.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.

Nuläge

Just nu pågår byggnation.

Om projektet

Projektet är klart och denna sida kommer att tas bort 230228.

Vi har byggt om väg 23/34, delen Målilla–Hultsfred till mötesfri landsväg från cirkulationsplatsen i Målilla till södra infarten i Hultsfred. Ombyggnaden har gjorts för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan. Sträckan är cirka 10 kilometer lång och utformas med mitträcke och omkörningsfält på flera platser.

Förutom mötesfri väg har vi byggt om vägen på följande sätt:

  • Viltstängsel kommer att sättas upp längs sträckan med en faunapassage i plan med elektroniska rörelsedetektorer strax söder om Ödhult.
  • En planskild gång- och cykelpassage ska byggas strax norr om Målilla. Vi kommer även att bygga en gång- och cykelväg längs väg 23/34 mellan Lillråsa och Hultsfred.

Så påverkas trafiken

En del mindre arbeten kvarstår under våren som kan påverka trafiken. 

Tidsplan

Byggstart var i juni 2021, ombyggnaden beräknas vara klar december 2022.

Kontakt

Johan Sundman

Projektledare

Telefon: +46 10-124 44 64

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Johan Sundman
Kommunikatör
Jakob Skarphagen