Logga in
Logga in

Kalmar Väg 23, Målilla–Hultsfred, mötesfri väg

Trafikverket förbättrar trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 23/34, delen Målilla–Hultsfred. Detta görs genom att mötesseparera vägen, förbättra på- och avfarter, anordna omkörningsfält och sätta upp viltstängsel.

Vad?

Vi bygger en mötesfri landsväg med mitträcke och förbättrar sidoområdena.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.

Nuläge

Just nu pågår byggnation.

Om projektet

Vi bygger nu om väg 23/34, delen Målilla–Hultsfred för att göra sträckan säkrare och få ökad framkomlighet. I projektet ingår att bygga om till mötesfri landsväg från cirkulationsplatsen i Målilla till södra infarten i Hultsfred. Sträckan är cirka 10 kilometer lång och ska utformas med mitträcke och omkörningsfält på flera platser.

Förutom mötesfri väg kommer vi bygga om vägen på följande sätt:

  • Viltstängsel kommer att sättas upp längs sträckan med en faunapassage i plan med elektroniska rörelsedetektorer strax söder om Ödhult.
  • En planskild gång- och cykelpassage ska byggas strax norr om Målilla. Vi kommer även att bygga en gång- och cykelväg längs väg 23/34 mellan Lillråsa och Hultsfred.

Så påverkas trafiken

Sprängning och borrning intill vägen pågår. Sprängningarna utförs vardagar mellan klockan 9-17, och under den tiden behöver trafiken ibland stoppas i max tio minuter. 

Under hösten pågår asfaltering, uppsättning av räcken, belysning och skyltar. Under tiden för dessa arbeten kommer trafiken regleras med trafikljus, och eventuellt med lots. Arbetet planeras vara klart november/december 2022.

Så påverkas du som bor i närheten

Under byggtiden kan du som bor i närheten störas av buller, arbetsmaskiner och transporter.

Arbetet innebär också en del sprängningar nära vägen. 

Tidsplan

Byggstart var i juni 2021, ombyggnaden beräknas vara klar december 2022.

Kontakt

Johan Sundman

Projektledare

Telefon: +46 10-124 44 64