Logga in
Logga in

Kalmar Väg 23, Målilla–Hultsfred, mötesfri väg

Trafikverket förbättrar trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 23/34, delen Målilla–Hultsfred. Detta görs genom att mötesseparera vägen, förbättra på- och avfarter, anordna omkörningsfält och sätta upp viltstängsel.

Vad?

Vi bygger en mötesfri landsväg med mitträcke och förbättrar sidoområdena.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.

Nuläge

Just nu pågår sprängningsarbete och borrningar för att förbereda för en breddad väg.

Om projektet

Vi bygger nu om väg 23/34, delen Målilla–Hultsfred för att göra sträckan säkrare och få ökad framkomlighet. I projektet ingår att bygga om till mötesfri landsväg från cirkulationsplatsen i Målilla till södra infarten i Hultsfred. Sträckan är cirka 10 kilometer lång och ska utformas med mitträcke och omkörningsfält på flera platser.

Förutom mötesfri väg kommer vi bygga om vägen på följande sätt:

  • Viltstängsel kommer att sättas upp längs sträckan med en faunapassage i plan med elektroniska rörelsedetektorer strax söder om Ödhult.
  • En planskild gång- och cykelpassage ska byggas strax norr om Målilla. Vi kommer även att bygga en gång- och cykelväg längs väg 23/34 mellan Lillråsa och Hultsfred.

Så påverkas trafiken

Nu pågår sprängning och borrning intill vägen. Sprängningarna utförs vardagar mellan klockan 9-17, och under den tiden behöver trafiken ibland stoppas i max tio minuter. 

Projektet går in i en ny fas framåt maj med asfaltering och uppsättning av räcken. Under tiden för dessa arbeten kommer trafiken regleras med trafikljus, och eventuellt med lots.

Så påverkas du som bor i närheten

Under byggtiden kan du som bor i närheten störas av buller, arbetsmaskiner och transporter.

Arbetet innebär också en del sprängningar nära vägen. Därför kommer vi före byggstart att besikta byggnader och anläggningar som ligger i närheten, och som vi bedömer kan komma att påverkas av markvibrationer. Vi kommer att kontakta de fastighetsägare som det gäller.

Tidsplan

Byggstart var i juni 2021, ombyggnaden beräknas vara klar december 2022.

Aktuellt

Avverkning av träd och buskar

Projektet inleds med avverkning av träd och buskar utmed vägsträckan. Det arbetet började i juni 2021.

Sprängningar som förberedande arbete

På vardagar mellan 9.00-17.00 kan losshållning och sprängning äga rum intill vägen. Vid sprängning stoppas trafiken tillfälligt i maximalt 10 minuter. 

Kontakt

Johan Sundman

Projektledare

Telefon: +46 10-124 44 64