Logga in
Logga in

Arbete under juni 2022

Arbetet fortsätter med att färdigställa trafikplats Hallsjö, bullervallar och asfaltering. Den 27 juni – 1juli 2022 leder vi om trafiken mellan trafikplats Lagan och trafikplats Hallsjö i båda riktningarna.

Pågående arbeten är:

  • färdigställande av trafikplats Hallsjö.
  • färdigställande av bullervallar.
  • inmätningsarbete och detaljprojektering.

Nystartade arbeten är:

  • breddning av vatten- och avloppsdike i sidoområdet på den avstängda östra sidan av E4 från Trafikplats Ljungby Norra och norrut.

Kommande erbeten är

  • helavstängning av E4 med omledning 27 juni – 1juli 2022.
  • asfaltering på Bredemadsvägen.
  • asfaltering på väg 557 gemom trafikplats Hallsjö