Logga in
Logga in

E4, Kånna –Toftanäs Arbete under mars 2022

Under mars månad har det skett en del arbete vid avfarterna och målning av mittlinjer för att öka säkerheten för trafikanterna. Vi jobbar för fullt med att planera arbetet framåt tillsammans med Svevia.

  • Avfarten till E4 Ljungby norra söderut har förbättrats så att den har blivit säkrare och bättre för trafikanterna.
  • Vi har delvis målat nya linjer för att förbättra avfarten och förstärkt den dubbla mittlinjen genom delar av arbetsområdet.
  • Förstärkt säkerheten på övriga avfarter till E4:an genom tydligare skyltning.
  • Åtgärder pågår för anpassning av Bredemadsvägen.
  • På rastplats Lagan pågår arbete med dränering och rastplatsmöbler.
  • Förbättrad avvattning under bron vid trafikplats Hallsjö.
  • Vi har påbörjat planeringsarbetet med vår nya entreprenör Svevia.