Logga in
Logga in

E4, Kånna –Toftanäs Nu har vi en ny entreprenör - Svevia AB

Vi kan nu meddela den glada nyheten att vi har en ny entreprenör i projektet E4, Ljungby-Toftanäs. Vi har tecknat kontrakt med Svevia AB.

I slutet på november 2021 gick den danska entreprenören Barslund i konkurs. Det var de som startade upp arbetet med att bygga om E4, Ljungby-Toftanäs till motorväg. Nu har vi upphandlat en ny entreprenör och det är Svevia AB.

Det återstår ungefär en tredjedel av det totala projektet. Nu börjar en tid med planering och förberedelser inför den nya starten ute i fält. Den del av projektet som Svevia bygger klart är den påbörjade sträckan mellan Toftanäs-Ljungby som beräknas bli klart hösten 2023.

Den södra etappen Ljungby-Kånna som ännu inte är påbörjad kommer att handlas upp senare som en egen entreprenad och ingår inte i kontraktet som Svevia har med Trafikverket.

-        Det är glädjande att vi så snabbt fått en ny entreprenör som kan fortsätta bygget av motorvägen förbi Ljungby, säger Mattias Eriksson, enhetschef, Trafikverket. Nu kommer vi att sätta oss ner med den nya entreprenören och planera för byggstart.