Logga in
Logga in

Kronoberg E4, Sjöboda-Ryd, faunapassage

Trafikverket har gjort viltanpassade åtgärder på E4 mellan Sjöboda–Ryd för att förbättra trafiksäkerheten och minska barriäreffekten för klövvilt.

Vad?

Viltanpassade åtgärder på E4 mellan Sjöboda - Ryd.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och minska barriäreffekten för klövvilt.

Nuläge

Arbetet startade sommaren 2021 och färdigställdes december 2021. Uppföljande mätning av hur djuren passerar kommer att göras under 2022.

Om projektet

Trafikverket har gjort viltanpassade åtgärder på E4 mellan Sjöboda–Ryd för att förbättra trafiksäkerheten och minska barriäreffekten för klövvilt.

Sträckan är ca 8 km med viltstängsel men saknade viltanpassade passager. Genom att viltanpassa sträckan med viltpassager och anpassning av viltstängsel, minskar barriäreffekten för klövvilt. Åtgärderna ger även en ökad trafiksäkerhet. Befintliga broar på sträckan som trafikplats Hornsborg samt rastplats Sjöboda innefattas också av åtgärderna.

Aktuellt

Arbetet startade sommaren 2021 och färdigställdes december 2021. Uppföljande mätning av hur djuren passerar kommer att göras under 2022.

Karta

 

Tidsplan

1 Byggstart sommaren 2021

Faunapassagen färdigställdes december 2021. 

Uppföljande mätning av hur djuren passerar kommer att göras under 2022.

Kontakt

Anna Karlsson

Telefon: +46 10-123 69 66