Logga in
Logga in

Kronoberg Klosterbron, gångbro över järnvägen, Växjö station

Trafikverket ersätter tillsammans med Växjö kommun östra gångbron över järnvägen vid Växjö station. Bron heter Klosterbron och kommer ha direkt anslutning till den nya byggnad som rymmer både stationshus och kommunhus.

Vad?

Ombyggnad av befintlig gångbro, Klosterbron, över järnvägen vid Växjö station.

Varför?

Ansluta till nya byggnaden som rymmer både stationshus och kommunhus.

Nuläge

4 april 2022 stängs Klosterbron av och arbetet med att lyfta bort den gamla bron kommer att ske under påskhelgen 2022.

Om projektet

Nya gångbron kommer bli bredare, samt få ett nytt utseende och byggas i trä med glaspartier.

Den nya Klosterbron ansluter och anpassas till befintliga trappor och hissar som bron leder ner till perrongerna på Växjö stationsområde. Det blir bättre tillgänglighet och framkomlighet mellan Söder, Södra Bantorget, norra stationsområdet och Växjö centrum. 

Gångbron stängs av från april 2022

Befintlig bro stängs av för gångtrafikanter vecka 14 2022. Gående som vill komma över järnvägen hänvisas istället till andra gångbron på stationsområdet, den så kallade Västerbron.

Tågavstängning Kristi himmelfärdshelgen 2022

Den nya bron lyfts på plats helgen vecka 21 2022, även då planeras en totalavstängning för tågtrafik från fredag kväll (27 maj) till och med natten till måndag.

Påsken 2022 genomfördes också en totalavstängning för tågtrafik genom Växjö, då gamla bron lyftes bort. 

Under sommaren, vecka 30, 2022 öppnas den nya gångbron över järnvägen. 

Information om tåg- och busstrafik

Läs mer om tåg- och busstrafiken på Länstrafiken Kronobergs webbplats.

 

Tidsplan

1 Upphandling byggentreprenör 2021

4 april stängs Klosterbron av och kommer vara avstängd till nya bron kommit på plats sommaren 2022. Använd istället Västerbron under den här tiden.

Arbetet med att lyfta bort den gamla bron kommer att ske under påskhelgen, 16-17 april 2022.

4 Nya bron kommer på plats Kristi Himmelsfärdshelgen

5 Nya bron öppnas Sommaren 2022

Samarbete med Växjö kommun

Nya Klosterbron är ett samarbete mellan Trafikverket och Växjö kommun. Växjö kommun planerar mer utveckling av stationsområdet.

Kontakt

Stefan Källberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 19 97