Logga in
Logga in

Kronoberg Väg 120, Göteryd–Delary, breddning och förstärkning

Väg 120 mellan Göteryd och Delary är en del av den viktiga transportleden som sammanbinder Älmhult och E4. För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten, planerar vi att bredda och förstärka vägen.

Vad?

Vi ska bredda och förstärka vägen mellan Göteryd och Delary.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen.

Nuläge

Bygge pågår.

Om projektet

Väg 120 mellan Göteryd och Delary är en del av den viktiga transportleden som sammanbinder Älmhult och E4. För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten, breddar och förstärker vi nu vägen. 2017 färdigställde vi arbetet med att förstärka och bredda vägen mellan Delary och Älmhult. Nu fortsätter vi med den återstående delsträckan. Syftet är att höja trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen.

Arbetet kommer att pågå från juni 2021 till juni 2022 och kommer att innebära begränsad framkomlighet under hela byggtiden. Vi ber dig att visa hänsyn och vara uppmärksam när du passerar arbetsområdet, både för din, dina medtrafikanters och vägarbetarnas säkerhet.

Vägen är öppen för genomfartstrafik, men arbetet fortsätter

Vi är nu färdiga med asfalteringen. Det som återstår är vägmarkering och räcke vid vägen, skyltning, in- och utfarter samt återställning av de vägar som vi har använt som omledningar under bygget.

Den tunga trafiken leds fortfarande om via Markaryd–Osby eller Ljungby–Liatorp.
Se karta nedan.

Omledningskarta

Den prickade linjen visar omledningsväg för tung trafik, och den heldragna linjen visar vägsträckan för arbetet.
Se omledningskartan i sin helhet (png, 900 kB)

Tidsplan

1 Byggstart juni 2021

2 Klart augusti 2022

Kontakt

Michael Sjöland

Projektledare

Telefon: +46 10-123 03 73