Logga in
Logga in

Kronoberg Väg 120, Göteryd–Delary, breddning och förstärkning

Väg 120 mellan Göteryd och Delary är en del av den viktiga transportleden som sammanbinder Älmhult och E4. För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten, breddar och förstärker vi vägen.

Vad?

Vi breddar och förstärker vägen mellan Göteryd och Delary.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen.

Nuläge

Bygge pågår.

Om projektet

Väg 120 mellan Göteryd och Delary är en del av den viktiga transportleden som sammanbinder Älmhult och E4. För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten, breddar och förstärker vi nu vägen. 2017 färdigställde vi arbetet med att förstärka och bredda vägen mellan Delary och Älmhult. Under 2022 har vi fortsatt med den återstående delsträckan. Syftet är att höja trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen.

Vägen är öppen igen

Vi har öppnat vägen för all trafik, och det som återstår är att återställa de vägar som vi har använt som omledningar under bygget. Vi beräknar att bli klara med det i augusti.

Tidsplan

1 Byggstart Juni 2021

2 Klart Augusti 2022

Kontakt

Michael Sjöland

Projektledare

Telefon: +46 10-123 03 73