Logga in
Logga in

Kronoberg Väg 23, Huseby–Marklanda, mötesfri väg

Trafikverket bygger om väg 23 mellan Huseby och Marklanda. Vi mötesseparerar vägen för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vad?

Vi bygger om vägen till en mötesfri väg med mitträcke. Viltstängsel kommer sättas upp längs sträckan.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Från och med den 12 juli är vägen åter öppen för dubbelriktad trafik.

Om projektet

Vägen blir en 2+1-väg med mitträcke, vilket möjliggör en hastighet på 100 km/tim. Vägen kommer att ha samma sträckning som förut, men hela sträckan breddas. Dessutom gör vi vissa justeringar på vägprofilen, vilket till exempel innebär att vägens läge kan behöva höjas eller sänkas.

Åtgärden börjar 400 meter söder om korsningen med väg 693 och slutar 2 100 meter norr om korsningen med väg 711. Se karta längre ner på sidan.

Viltstängsel kommer sättas upp längs sträckan, och strax nordöst om Mad sjö kommer viltet att kunna ta sig under väg 23 genom en vägport för både vägtrafik och vilt.

Så påverkas trafiken

Slutet närmar sig med breddningen av väg 23 mellan Huseby och Marklanda. Vägen beräknas öppna i slutat av november. Fram tills dess vägen öppnar kommer det att finnas kvar tillfälliga hastighetsnedsättningar 30 km/tim, 50 km/tim och 70 km/tim. Vid vissa arbetsmoment kommer trafiken att regleras med trafikljus. 

Det är fortfarande en del arbeten att utföra både på och intill vägen och vi uppmanar alla trafikanter att respektera hastigheter och hålla avstånf till de som arbetar på och intill vägen. Alla vill komma hem tryggt och säkert.

 

Tidsplan

1 Byggstart 2021

2 Beräknas bli klart Slutet på 2022

Nyheter

Kontakt

Chris Thórisson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 16 50