Logga in
Logga in

Kronoberg Väg 23, Huseby–Marklanda, mötesfri väg

Trafikverket har byggt om väg 23 mellan Huseby och Marklanda. Vi mötesseparerade vägen för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vad?

Vi bygger om vägen till en mötesfri väg med mitträcke. Viltstängsel kommer sättas upp längs sträckan.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Från och med den 12 juli är vägen åter öppen för dubbelriktad trafik.

Om projektet

Projektet är klar och denna sida kommer att tas bort 230131.

Vägen är nu en 2+1-väg med mitträcke, vilket möjliggör en hastighet på 100 km/tim. Vägen har samma sträckning som förut, men hela sträckan är breddad. Dessutom har vi gjort vissa justeringar på vägprofilen.

Åtgärden börjar 400 meter söder om korsningen med väg 693 och slutar 2 100 meter norr om korsningen med väg 711. Se karta längre ner på sidan.

Viltstängsel är uppsatt längs sträckan, och strax nordöst om Mad sjö kan viltet ta sig under väg 23 genom en vägport.

 

Tidsplan

1 Byggstart 2021

2 Klart Innan julafton december 2022

Nyheter

Kontakt

Chris Thórisson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 16 50