Logga in
Logga in

Kronoberg Väg 23, Huseby–Marklanda, mötesfri väg

Trafikverket bygger om väg 23 mellan Huseby och Marklanda. Vi mötesseparerar vägen för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vad?

Vi planerar att bygga om vägen till en mötesfri väg med mitträcke. Viltstängsel kommer sättas upp längs sträckan.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

En stor omledning av norrgående trafik pågår 25 april-18 juli 2022. Södergående trafik fortsätter ledas fram på väg 23 med sänkt hastighet.

Om projektet

Stor omledning för norrgående trafik på väg 23

Trafikverkets arbete med väg 23 mellan Huseby-Marklanda innebär att norrgående trafiken på väg 23 kommer ledas om via väg 126 och Alvesta. Trafikomledningen kommer pågå 25 april-18 juli och är nödvändig för att vissa åtgärder i projektet ska kunna utföras på ett säkert och effektivt sätt.

Vilken trafik leds via Alvesta?

Omledningen gäller trafiken som ska norrut på väg 23, den leds via väg 126 vid Gottåsa, via Alvesta och därefter väg 25 mot Växjö.

Södergående trafik på väg 23 leds inte om, den går förbi vägarbetsplatsen med sänkt hastighet.

Se en kartbild över omledningen (pdf-dokument, 3 MB)

Varför leds trafiken om?

Bland annat ska arbete med flera sidoräcken genomföras. Dessutom ska en hel del arbete med berg och torv göras.

Omledningen blir nödvändig för att möjliggöra en säker arbetsmiljö för byggentreprenören Peab, samtidigt som man kan arbeta mer effektivt än om all trafik letts direkt förbi vägarbetet.

Övriga arbeten längs sträckan

Arbetet längs sträckan Marklanda – Huseby fortsätter som planerat. Vid vissa arbetsmoment kommer trafiken att regleras med trafikljus. Sprängningsarbeten kommer att fortsätta ännu en tid vilket innebär kortare stopp. Hastigheten kommer på vissa delar att sänkas från dagens 70 km/tim till 50 km/tim.

- Jag vill vädja till alla trafikanter i området att visa hänsyn till varandra och speciellt till dem som jobbar på vägen. De förtjänar en trygg och schysst arbetsmiljö precis som alla andra, slutar Chris Thórisson.

Så vill vi bygga vägen

Vägen blir en 2+1-väg med mitträcke i befintlig sträckning, att den mittsepareras möjliggör en hastighet på 100 km/tim. Detta kräver att hela sträckan breddas. Dessutom gör vi vissa justeringar på vägprofilen, vilket till exempel innebär att vägens läge kan behöva höjas eller sänkas.

Åtgärden börjar 400 meter söder om korsningen med väg 693 och slutar 2 100 meter norr om korsningen med väg 711. Se karta längre ner på sidan.

Viltstängsel kommer sättas upp längs sträckan. Och strax nordöst om Mad sjö kommer viltet kunna ta sig under väg 23 genom en vägport för både vägtrafik och vilt.

Tidsplan

1 Byggstart 2021

2 Beräknas bli klart Slutet på 2022

Nyheter

Kontakt

Chris Thórisson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 16 50