Logga in
Logga in

Väg 23, Huseby–Marklanda Asfaltering pågår - snart är vi klara

Breddningen av väg 23 mellan Huseby och Marklanda går nu in i sitt slutskede. I slutet av november beräknas vägen öppna.

Asfalteringen av den nya vägen går som planerat. Nu återstår det bara en kort sträcka. Fram till mitten av september har nästan en mil fåt ny beläggning.

När asfalteringen återstår det en del arbeten som kommer att påverka trafiken fram tills öppningen i slutat av november.

Bland annat återstår en del arbeten med sidoräcken och viltstängsel. Dessutom kommer arbeten såsom sidoytor, busshållplatser, samåkningsplatser och belysning att pågå innan vägen kan öppnas helt.