Logga in
Logga in

Väg 23, Huseby–Marklanda Bilder från maj 2022

Stora omledningen av trafik som ska norrut på riksväg 23 fortsätter. Från Huseby till Vederslöv-Nöbbele pågår hyvling, fräsning och asfaltering och vidare norrut mot Marklanda breddning och sprängningar.

Hyvling, fräsning och asfaltering

Från Huseby i söder upp till Vederslöv-Nöbbele är en sträcka på cirka 7 km där det i stora drag är hyvling, fräsning och asfaltering som vi har framför oss de kommande månaderna.

Arbeten med sidoytor och montering av viltstaket pågår också.

Innan vi drog i gång med asfalteringen hade vi tre betongtrummor genom vägen som skulle bytas ut till nya. Här krävdes god planering för att hantera trafiken, den fick flyttas i sidled och barriär skulle flyttas samtidigt.

Norrut från Vederslöv-Nöbbele till Marklanda pågår arbeten med breddning, sprängning av berg och ägovägar.  

Så påverkas trafiken:

  • Omledning av trafik som ska norrut på riksväg 23, den leds om på väg 126 via Alvesta.
  • Hastigheten är sänkt från 80 km/tim till 70 km/tim mellan Vederslöv-Nöbbele till Marklanda.
  • Hastighetsbegränsning 50 km/tim finns på delar av sträckan, samt omkörningsförbud.
  • Tillfällig hastighetsbegränsningar 30 km/tim på delar av sträckan.