Logga in
Logga in

Väg 23, Huseby–Marklanda Uppbyggnad av vägen

Torvområdet i vägområdet är nu stabiliserat.

Trafiken har under 6 månader fått reglerats med trafikljus på sträckan. Detta under tiden då vi stabiliserade vägen i torvområdet. Först har vi lagt ett lager med lättfyllning, och här har vi valt skumglas som är ett lättviktsmaterial likt leca. Detta görs på en del av sträckan, sen byggs resterande del av vägen upp på ett tradionellt sätt. Detta är den sista pusselbiten i byggnationen av breddningen.

Arbete med sidoräcke, mitträcke, viltstängsel, och asfaltering kommer att fortgå, så även mindre arbeten så som sidoytor, busshållplatser, samåkningsplatser och belysning kommer att fortsätta.

Hur påverkar vi trafik?

  • Hastighetsbegränsning längs sträckan är 50km och 70km, med tillfälliga hastighetsnedsänkningar till 30km.
  • Trafikreglering sker till och från med vakter och trafikljus.