Logga in
Logga in

Kronoberg Väg 25, Boasjön–Annerstad, mötesfri väg

Trafikverket arbetar med att mötesseparera sträckan Boasjön–Annerstad. Vi har också satt upp viltstängsel längs sträckan.

Vad?

Vi breddar vägen, sätter upp mitträcke, bygger nytt viltstängsel och säkrar vägens sidoområden.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen.

Nuläge

Arbetet är slutfört förutom mitträcken som kommer sättas upp när vädret blivit varmare och tjälen gått ur marken.

Om projektet

Arbetet nästan klart - mitträcken återstår

I december 2021 blev arbetet med sträckan i stort sett klart. Vägen är alltså delvis breddad för att bli 2+1-väg med omkörningsfält. Viltstängsel är på plats och vägens sidoområden har röjts från till exempel sten och träd där sidoräcke inte satts upp.

Mitträcken ska sättas upp våren 2022

En sak som återstår är de mitträcken som ska sättas upp. Sträckan ska bli mötesfri 2+1-väg med mitträcke mellan väg 545 Boasjön och cirka 400 meter väster om Bolmån.

Men på grund av kallt väder och tjäle i marken har mitträcket inte ännu kunnat sättas upp. När våren närmar sig och tjälen gått ur marken kan det arbetet slutföras. Till dess är det fortsatt 80 km/timmen som gäller på vägsträckan. 

Karta över området

Visa kartbild över aktuellt område (JPG-fil, 2,3 MB)

Tidsplan

1 Byggstart Juni 2020

Byggentreprenaden besiktades januari 2022. Under våren 2022 sätts mitträcken upp och projektet slutförs.

Andra projekt i närheten

Trafikverket planerar även bygga mitträcken och göra andra åtgärder på väg 25 mellan Glamshult-Boasjön.

Läs mer om sträckan Glamshult-Boasjön.

Kontakt

Magne Holm

Projektledare

Telefon: +46 10-123 68 71