Logga in
Logga in

Kronoberg Väg 25 Hovmantorp-Lessebo, mötesfri väg

Trafikverket planerar att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 25 mellan Hovmantorp och Lessebo. Vi ska mötesseparera vägen mellan Hovmantorp och väg 840 (Bergdalavägen) samt göra vilt- och sidoåtgärder.

Vad?

Mötesfri 2+1-väg med omkörningssträckor mellan Hovmantorp och väg 840. Faunastängsel på hela sträckan och totalt fyra olika faunapassager.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanter, och göra så att djur kan röra sig mer fritt i området.

Nuläge

Projektet har avvecklats på grund av de ekonomiska följderna av världsläget. Denna sida kommer att tas bort från webbplatsen 12 juni 2023.

Om projektet

Delen mellan Hovmantorp och väg 840 (Bergdalavägen) 

Vägen saknar mötesseparering och säkra omkörningssträckor. Därför finns ett stort behov att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan. 

Vägen planeras bli mötesfri 2+1 väg med mitträcke i befintlig sträckning. Mittsepareringen möjliggör en hastighet på 100 km/h. Vägen kommer delvis behöva breddas för att få plats med omkörningssträckor och mitträcke. 

Vägens sidoområde och diken ska göras säkrare. Vi kommer också att se över korsningar och mindre anslutningar till vägen. 

Vi kommer se över cykelbehovet och utreder om det finns möjlighet för en planskild gång- och cykelpassage över väg 25 vid Hovmantorp, samt möjligheterna till cykling mellan Hovmantorp och Lessebo. 

Säkrare för både djur och trafikanter

Infrastruktur utgör ofta en barriår i naturen för djur genom att försvåra eller hindra djur från att röra sig fritt i landskapet. Djur som passerar på vägen riskerar att bli påkörda och kan orsaka trafiksäkerhetsproblem. I projektet planerar vi för en faunapassage för stora däggdjur samt tre stycken passager för små och medelstora däggdjur intill vattendrag, så kallade torrtrummor. Vi planerar även att sätta faunastängsel längs hela sträckan. 

 

Tidsplan

1 Beslut om betydande miljöpåverkan Vintern 2022

2 Samrådsmöte, samrådshandling 2023

3 Granskningshandling, Fastställelseprövning 2023

Kartbild över vägsträckan

Kontakt

Johanna Forssman

Projektledare

Telefon: +46 10-123 92 33