Logga in
Logga in

Kronoberg Väg 31, Lenhovda och Norrhult, korsningsåtgärder

Vi har bredda korsningarna i Lenhovda och Norrhult för att bygga vänstersvängfält. Det har vi gjort för att öka trafiksäkerheten.

Vad?

Bygga körfält för vänstersvängande trafik.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Bygget är i stort sett klart. Det som återstår är en del skyltning på plats innan projektet är helt färdigställt.

Om projektet

Tidigare saknade riksväg 31 säkra korsningar vid entrén/avfarten till södra Lenhovda och till norra Norrhult.  Det har vi under hösten 2022 åtgärdat genom att bredda korsningarna och byggt ett vänsterkörfält i vardera korsningen. Vänsterkörfälten som kommer att öka trafiksäkerheten och beräknsas bli helt klart under januari 2023. 

Tidsplan

Här kan du läsa om projektets tidsplan.

1 Planerad byggstart September 2022

2 Klart December 2022–januari 2023

Kartor och bilder relaterade till projektet

Kontakt

Martin Petersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 89 63