Logga in
Logga in

Kronoberg Väg 31, Lenhovda och Norrhult, korsningsåtgärder

Vi ska bredda korsningarna i Lenhovda och Norrhult för att bygga vänstersvängfält. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten.

Vad?

Bygga körfält för vänstersvängande trafik.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Bygge pågår.

Om projektet

I dag saknar riksväg 31 säkra korsningar vid entrén/avfarten till södra Lenhovda och till norra Norrhult. Det ska vi åtgärda genom att bredda korsningarna för att bygga ett vänsterkörfält i vardera korsningen. Arbete pågår med att ta fram utformningen av korsningarna. Vänsterkörfälten, som kommer att öka trafiksäkerheten, beräknas vara klara vid årsskiftet 2022/2023.

Tidsplan

Här kan du läsa om projektets tidsplan.

1 Planerad byggstart September 2022

2 Klart November 2022

Kartor och bilder relaterade till projektet

Kontakt

Martin Petersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 89 63