Logga in
Logga in

Kronoberg Väg 847, Hovmantorp, gång- och cykelväg

Trafikverket bygger en gång- och cykelväg längs med väg 847 i Hovmantorp. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter (gående och cyklister).

Vad?

Att anpassa vägsystemet i Hovmantorp för cyklister genom att skapa en central cykelväg.

Varför?

För att förbättra tillgängligheten för cyklister genom att skapa ett centralt huvudcykelstråk, särskilt till skola och järnvägsstationen som är en viktig kollektivtrafiknod.

Nuläge

Byggskede

Kostnad

5–10 miljoner kronor.

Om projektet

Vi ska bygga en ny gång- och cykelväg längs med väg 847.

Anpassa vägsystemet i Hovmantorp från Tollstorpsvägen i väst till järnvägsstationen i sydöst för att förbättra tillgängligheten för cyklister genom att skapa ett centralt huvudcykelstråk och förbättra tillgängligheten, särskilt till skola och till järnvägsstationen som är en viktig kollektivtrafiknod.

Projektet samfinansieras av Trafikverket och Lessebo kommun där Trafikverket är byggherre för projektet.

Tidsplan

1 Vägplan fastställd Hösten 2022

Asfaltering etapp 1 startar under vecka 17 uppe i väster från Tollstorp ner till Västergatan.

Vi har nu asfalt på första delen, dvs från Tollstorp och vidare österut ner till busshållplatsen vid västergatan. Arbetet med flytta kantsten fortsätter längs Storgatan, där vi kommer behöva flytta sex stycken dagvattenbrunnar. Detta kommer påverka trafiken, ett körfält kommer dock alltid vara öppet för trafik.

Etapp 2 beräknas påbörjas innan semestern.

3 Klart Beräknas klart augusti/september 2023

Kontakt

Carl Frenliden

Telefon: +46 10-123 96 53