Logga in
Logga in

Kronoberg Väg 847, Hovmantorp, gång- och cykelväg

Trafikverket planerar att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 847 i Hovmantorp. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter (gående och cyklister).

Vad?

Att anpassa vägsystemet i Hovmantorp för cyklister genom att skapa en central cykelväg.

Varför?

För att förbättra tillgängligheten för cyklister genom att skapa ett centralt huvudcykelstråk, särskilt till skola och järnvägsstationen som är en viktig kollektivtrafiknod.

Nuläge

Upphandling av entreprenad klar.

Kostnad

5–10 miljoner kronor.

Om projektet

Vi ska bygga en ny gång- och cykelväg längs med väg 847.

Anpassa vägsystemet i Hovmantorp från Tollstorpsvägen i väst till järnvägsstationen i sydöst för att förbättra tillgängligheten för cyklister genom att skapa ett centralt huvudcykelstråk och förbättra tillgängligheten, särskilt till skola och till järnvägsstationen som är en viktig kollektivtrafiknod.

Projektet samfinansieras av Trafikverket och Lessebo kommun där Trafikverket är byggherre för projektet.

Tidsplan

1 Vägplan fastställd Hösten 2022

2 Byggstart Beräknad start februari 2023

3 Klart Beräknas klart hösten 2023

Kontakt

Thomas Östling

Projektledare

Telefon: +46 10-123 55 08