Logga in
Logga in

Norrbotten E10, Abisko östra, trafiksäkerhetsåtgärder

För att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten i Abisko ska Trafikverket bland annat bygga nya busshållplatser.

Vad?

Tre busshållplatser, 160 meter lång gång- och cykelväg samt körfält för vänstersväng vid infarten till Abisko östra ska byggas.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten i området, både för oskyddade och bilburna trafikanter.

Nuläge

Förberedelse inför byggstart. Byggstart preliminärt våren/sommaren 2023.

Om projektet

Det ska vara smidigt att ta sig till Torneträskområdet året om, oavsett om man är bilburen eller inte. Nuvarande busshållplats i Abisko östra ligger på E10 och korsningen mot Abisko östra kan upplevas som otrygg. Vid Abisko Naturvetenskapliga station, där internationell forskning bedrivs i samarbete med Stockholms universitet, saknas befintliga busshållplatser.

Därför ska Trafikverket:

  • bygga två nya busshållplatser vid Naturvetenskapliga stationen.
  • bygga ny busshållplats vid Abisko östra, inklusive vändplan för buss.
  • bygga nytt körfält för vänstersväng vid infart till Abisko östra.
  • bygga 160 meter kantstensbunden gång- och cykelväg längs Kalle Jons väg.
  • förbättra trafiksäkerheten vid korsningen Kalle Jons väg och Karvens väg.

Turistverksamheten i området expanderar. Utvecklingen planeras ske inom eller i anslutning till orterna och huvudsakligen använda befintliga anslutningar till E10. Det innebär att antalet människor som rör sig till fots i Abisko kommer att öka, vilket ställer nya krav på trafiksystemets funktion.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär.

Byggstart i Abisko.

Vi har byggt klart.

Dokument för E10, Abisko östra, trafiksäkerhetsåtgärder

Kontakt

Ulrika Edén

Projektledare

Telefon: +46 10-123 05 36


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Ulrika Edén
Kommunikatör
Eva-Lotta Ögren