Logga in
Logga in

Norrbotten E10, Abisko östra, trafiksäkerhetsåtgärder

För att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten i Abisko ska Trafikverket bl. a bygga nya busshållplatser.

Vad?

Tre busshållplatser, 160 meter lång gång- och cykelväg samt körfält för vänstersväng vid infarten till Abisko östra ska byggas.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten i området, både för oskyddade och bilburna trafikanter.

Nuläge

Förberedelse inför byggstart. Byggstart preliminärt våren 2023.

Om projektet

Det ska vara smidigt att ta sig till Torneträskområdet året om, oavsett om man är bilburen eller inte. Nuvarande busshållplats i Abisko östra ligger på E10 och korsningen mot Abisko östra kan upplevas som otrygg. Vid Abisko Naturvetenskapliga station, där internationell forskning bedrivs i samarbete med Stockholms universitet, saknas befintliga busshållplatser.

Därför ska Trafikverket:

  • bygga två nya busshållplatser vid Naturvetenskapliga stationen.
  • bygga ny busshållplats vid Abisko östra, inklusive vändplan för buss.
  • bygga nytt körfält för vänstersväng vid infart till Abisko östra.
  • bygga 160 meter kantstensbunden gång- och cykelväg längs Kalle Jons väg.
  • förbättra trafiksäkerheten vid korsningen Kalle Jons väg och Karvens väg.

Turistverksamheten i området expanderar. Utvecklingen planeras ske inom eller i anslutning till orterna och huvudsakligen använda befintliga anslutningar till E10. Det innebär att antalet människor som rör sig till fots i Abisko kommer att öka, vilket ställer nya krav på trafiksystemets funktion.

Bygget kommer preliminärt att starta våren 2023.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär.

Byggstart i Abisko.

Vi har byggt klart.

Kontakt

Ulrika Edén

Projektledare

Telefon: +46 10-123 05 36

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Ulrika Edén
Kommunikatör
Eva-Lotta Ögren