Logga in
Logga in

Norrbotten E10, Nuolajärvikorsningen, cirkulationsplats

Trafikverket planerar att bygga en cirkulationsplats vid Nuolajärvi i Gällivare. Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten och säkerställa framkomligheten.

Vad?

Ombyggnad av befintlig korsning till en cirkulationsplats.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och säkerställa framkomligheten.

Nuläge

Bygge pågår.

Om projektet

Fyrvägskorsningen vid Nuolajärvi i Gällivare kommun, Norrbottens län upplevs idag som otydlig. I korsningen möter E10 vägen till Gällivare flygplats (E45) och anslutningen till Gällivare samhälle (Väg 828). Det har skett ett antal incidenter och olyckor i befintlig korsning. Syftet med projektet är därför att öka trafiksäkerheten och säkerställa framkomligheten genom att bygga om korsningen till en cirkulationsplats.

Tidsplan

1 Samråd November–december 2018

2 Beslut om betydande miljöpåverkan Januari 2019

3 Fastställelseprövning December 2019

4 Vägplan fastställs Juni 2020

5 Planerad byggstart Sommaren 2022

6 Beräknas bli klart Oktober 2022

Film som visar cirkulationsplatsen

Kontakt

Anna Berglund

Telefon: +46 10-123 62 17