Logga in
Logga in

Norrbotten E10, Nuolajärvikorsningen, cirkulationsplats

Vi har byggt en cirkulationsplats vid Nuolajärvi i Gällivare. Syftet med projektet var att öka trafiksäkerheten och säkerställa framkomligheten.

Vad?

Ombyggnad av befintlig korsning till en cirkulationsplats.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och säkerställa framkomligheten.

Nuläge

Projektet är slutfört och kommer tas bort från trafikverket.se den 13 februari 2023.

Om projektet

Fyrvägskorsningen vid Nuolajärvi i Gällivare kommun, Norrbottens län upplevdes som otydlig. I korsningen möter E10 vägen till Gällivare flygplats (E45) och anslutningen till Gällivare samhälle (väg 828). Det har skett ett antal incidenter och olyckor i befintlig korsning. Syftet med projektet var därför att öka trafiksäkerheten och säkerställa framkomligheten genom att bygga om korsningen till en cirkulationsplats.

Tidsplan

1 Samråd November–december 2018

2 Beslut om betydande miljöpåverkan Januari 2019

3 Fastställelseprövning December 2019

4 Vägplan fastställs Juni 2020

5 Planerad byggstart Sommaren 2022

6 Beräknas bli klart vintern 2022/2023

Film som visar cirkulationsplatsen

Kontakt

Anna Berglund

Telefon: +46 10-123 62 17