Logga in
Logga in

E4, bro över Kalix älv Isväg för gång- och cykeltrafik förbereds

Trafikverket och byggentreprenören av den nya E4-bron i Kalix anlägger nu en isväg i anslutning till bygget. Tanken att, inom kort, flytta gång- och cykeltrafiken från den gamla bron till isvägen, som ännu inte är öppen.

- Vi gör detta för att så snabbt som möjligt kunna påbörja rivningen av den gamla bron. Just nu pågår förberedelser för fullt. Entreprenören kommer under rivningen att nyttja gång-och cykelvägen på den nya bron för att på ett effektivt sätt kunna arbeta med rivningen, säger Peter Viklund, projektledare vid Trafikverket.

Mer information kommer när isvägen är redo för öppning.

Den nya E4-bron i Kalix invigdes för fordonstrafik den 13 december. Gång- och cykeltrafiken har sedan dess legat kvar på den gamla bron som löper parallellt.

- Det blir en liten omställning för de som tidigare nyttjade den gamla bron för att gå och cykla på. Vi kommer att ha isvägen i drift så länge det går för att sedan flytta över gående och cyklister till den nya bron. Det är i skrivande stund oklart exakt när vi kan ha isvägen klar, men ambitionen är att öppna den så fort den är säker att använda, säger Peter Viklund, projektledare vid Trafikverket.

Kontakt

Peter Viklund

Projektledare

Telefon: +46 10-124 25 56