Logga in
Logga in

Byggdagbok april 2022

Ledningsarbeten pågår och grundläggningen av bron vid Leppikari är klar. Sprängningsarbeten innebär att berörda vägar kommer vara avstängda vissa angivna tider. Omledning fortsätter via Köpmansgatan och Ripvägen.

 Vi har påbörjat losshållningen av berg vid Vuono och arbetar med att anlägga en ny sträckning av kommunens VA-ledningar som hamnar i vägen för våra arbeten. Vi har gjort färdigt grundläggningen för bron vid Leppikari och även arbetet med bottenplattan är igång. Utöver det har vi även arbetat med att anlägga pumpstationer samt ledningar för dessa, för pumpstationen som skall vara vid broläget i Laiva har vi varit tvungen att sätta en spont för att kunna spränga berget som påträffades vid schaktarbetet.

E4 leds fortsatt om via Köpmansgatan och Ripvägen genom Haparanda, det är även mindre omledningar efter E4:an vid brolägena. Sprängningsarbetena kommer innebära att berörda vägar kommer vara avstängda vissa angivna tider. Det finns även en kortare sträcka med grusväg mellan E4:an och Köpmansgatan vilket är för att vi ska kunna schakta för VA ledningarna.

Respektera dem hastighetsnedsättningar och trafikanordningar som vi har för att undvika olyckor. Tänk även på att sprängning kan komma att ske vardagar kl.10.00-10.15 samt kl.14.00-14.15 en tid framöver och under den tiden kommer E4 och anslutningsvägar / gc-vägar att hållas avstängda för trafik. 

/Carl, NYAB Infrastruktur

Kontakt

Gunilla Björklund

Projektledare

Telefon: +46 10-123 84 09