Logga in
Logga in

Byggdagbok mars 2022

Vi har startat upp arbeten igen för säsongen med schakt och förberedande arbeten för losshållning av berg.

I april börjar vi med schakt samt sprängningsarbeten vid broläget vid östra utfarten av Vuono. På grund av att berget utbreder sig mer än förväntat så har vi inte kunnat påbörja sprängningsarbetena enligt plan, detta kommer även innebära att sprängningsarbetena kommer ta längre tid.
                            
E4 leds fortsatt om via Köpmansgatan och Ripvägen genom Haparanda, det är även mindre omledningar efter E4:an vid brolägena. Sprängningsarbetena kommer innebära att berörda vägar kommer vara avstängda vissa angivna tider.

Vi ber alla trafikanter respektera hastighetsnedsättningar och trafikanordningar som vi har för att undvika olyckor. Tänk även på att sprängning kan komma att ske vardagar kl.10.00-10.15 samt kl.14.00-14.15 en tid framöver och under den tiden kommer E4 och anslutningsvägar och gång- och cykelvägar att hållas avstängda för trafik.

Kontakt

Gunilla Björklund

Projektledare

Telefon: +46 10-123 84 09