Logga in
Logga in

Norrbotten E4, Trafikplats Hortlax

Vi bygger en ny trafikplats på E4 i höjd med Hortlax. Målet är att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för trafikanterna i området.

Vad?

Bygga ny trafikplats på E4 vid Hortlax.

Varför?

För att skapa säkrare och smidigare vägar för trafikanterna, samt få minskad genomfartstrafik genom Bergsviken.

Nuläge

Vinteruppehåll. Arbetet återupptas slutet av april 2022. Klart hösten 2022.

Om projektet

En ny trafikplats kommer att innebära bättre framkomlighet för den lokala trafiken samtidigt som trafikmängden genom samhället minskar. Mest trafikerat är det mellan Hortlax, Blåsmark och Piteå, med i genomsnitt 3 800 fordon per dygn. Motsvarande trafikmängd på E4 utanför tätorterna är cirka 4 000.

Det här ska vi bygga

  • ny trafikplats med bro över E4 samt av- och påfartsramper
  • ny gång- och cykelväg över E4, ansluter till befintlig gång- och cykelväg
  • ny cirkulationsplats för att binda samma trafikplatsen med Flakabergsvägen (väg 503)
  • byte av vägtrumma under E4 vid Lugnsbäcken 
  • ny skoterport under E4 bredvid Lugnsbäcken

Arbetet med den nya trafikplatsen startade 2020 och den beräknas vara färdigställd hösten 2022.

Trafikstörningar

Under vinteruppehållet är hastigheten förbi arbtetsområdet fortfarande nedsatt till 70 km/h eftersom viltstängsel saknas på sträckan. För allas säkerhet så uppmanar vi trafikanter i området att respektera hastighetsbegränsningarna och följa skyltningen.

I mitten av december 2021 lades E4-trafiken om till ordinarie sträckning, under den nya bron. För att köra till och från Tingsholmen så är det E4 norrgående körfält som gäller. Det innebär att om man ska till Tingsholmen och kommer norrifrån får man vända vid södra infarten till Hortlax/Lappnäsvägen. Om man ska från Tingsholmen och köra söderut, så får man vända i Trafikplats Bergsviken. Följ skyltningen.

Byggtrafik och transporter förekommer under hela byggtiden. Tänk på att vägen är en arbetsplats så ta det försiktigt.

Tidsplan

1 Bygget startade Hösten 2020

2 Bygget klart Hösten 2022

Dokument E4, Trafikplats Hortlax

Kontakt

Linnéa Lundberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 39 34