Logga in
Logga in

Norrbotten E4, Trafikplats Hortlax

Vi har byggt en ny trafikplats på E4 i höjd med Hortlax för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för trafikanterna i området.

Vad?

Bygga ny trafikplats på E4 vid Hortlax.

Varför?

För att skapa säkrare och smidigare vägar för trafikanterna, samt få minskad genomfartstrafik genom Bergsviken.

Nuläge

Trafikplatsen öppnade för trafik den 14 oktober 2022.

Om projektet

En ny trafikplats kommer att innebära bättre framkomlighet för den lokala trafiken samtidigt som boendemiljön och trafiksäkerheten i Bergsviken förbättras genom minskad genomfartstrafik. Mest trafikerat är det mellan Hortlax, Blåsmark och Piteå, med i genomsnitt 3 800 fordon per dygn. Motsvarande trafikmängd på E4 utanför tätorterna är cirka 4 000. 

Det här har vi byggt

  • ny trafikplats med ny bro över E4, av- och påfartsramper och belysning
  • ny gång- och cykelväg över E4 med belysning som ansluter till befintlig gång- och cykelväg
  • ny cirkulationsplats för att binda samma trafikplatsen med Flakabergsvägen (väg 503)
  • ny skoterport under E4 bredvid Lugnsbäcken
  • bytt vägtrummor under E4 och väg 503 vid Lugnsbäcken, vilket underlättar för vatten- och landlevande djur att passera
  • nytt bullerplank för att skydda närliggande fastigheter
  • ca 2000 träd och buskar har planteras i och runt trafikplatsen

Avslutat

Projektet är avslutat

Sidan tas bort 15 mars 2023.

Tidsplan

1 Bygget startade Hösten 2020

2 Bygget klart Hösten 2022

Dokument E4, Trafikplats Hortlax

Kontakt

Linnéa Lundberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 39 34