Logga in
Logga in

Norrbotten E4, trafikplats Persön

Vi planerar att bygga en ny pendlarparkering vid trafikplats Persön för att förbättra möjligheten för kombinationsresor med buss och cykel.

Vad?

Bygga en ny pendlarparkering vid trafikplatsen i Persön.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vi håller på att ta fram en bygghandling.

Om projektet

I anslutning till pendlarparkeringen ska vi bygga en yta för cykelparkering. Busshållplatserna ska tillgänglighetsanpassas och belysningen förbättras. Vi ska även förbättra gång- och cykelvägen, och se över skyltningen och belysningen. Målet är att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Tidsplan

1 Bygghandling hösten 2021–mars 2022

2 Planerad byggstart sommar 2022

Kontakt

Johanna Larsson

Delprojektledare

Telefon: +46 10-124 16 46