Logga in
Logga in

Norrbotten E4, trafikplats Persön

Vi har byggt en ny pendlarparkering vid trafikplats Persön för att förbättra möjligheten för kombinationsresor med buss och cykel.

Vad?

Bygga en ny pendlarparkering vid trafikplatsen i Persön.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Projektet är i stort sett klart. Återstår mindre justeringar.

Om projektet

I anslutning till pendlarparkeringen har vi byggt en yta för cykelparkering. Busshållplatserna har tillgänglighetsanpassas och belysningen förbättrats. Vi har även förbättrat gång- och cykelvägen, och sett över skyltning och belysning. Detta för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Tidsplan

1 Bygghandling hösten 2021–mars 2022

2 Planerad byggstart sommar 2022

3 Beräknas bli klart hösten 2022

Kontakt

David Björnfot

Projektledare

Telefon: +46 10-123 70 62