Logga in
Logga in

Norrbotten E45, Kåbdalis, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg E45 för att skapa en bättre och säkrare miljö för gående och cyklister.

Vad?

Vi ska bygga en gång- och cykelväg längs E45 genom Kåbdalis.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Nuläge

Byggstart sker i början av juni 2022.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg E45 i Kåbdalis för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och skapa en bättre miljö för gående och cyklister.

Sträckan är cirka 1,4 kilometer lång och börjar vid järnvägskorsningen och avslutas vid busshållplatsen i norr vid infarten till skidbacken. För att få en sammanhängande länk med hög trafiksäkerhet bygger vi också passager där gång- och cykelvägen korsar E45. 

Tidsplan

1 Planerad byggstart I början av juni 2022

2 Klart oktober 2022

Kontakt

Anna-Karin Eliasson

Telefon: +46 10-123 62 32