Logga in
Logga in

Norrbotten Malmbanan, Kulleporten, brobyte

Järnvägsbron Kulleporten på Malmbanan mellan Gällivare och Koskullskulle behöver bytas ut. Bron går över Sommarvägen i Gällivare.

Vad?

Bron Kulleporten ska bytas ut.

Varför?

Den gamla bron är i dåligt skick.

Nuläge

Byggstart 25 april 2022, Sommarvägen med tillhörande gång- och cykelväg stängs av under arbetet. Bron blir klar och vägen öppnar för trafik igen i september 2022.

Om projektet

Den nuvarande bron är i dåligt skick med ett stort behov av upprustning. Bron nuvarande utformning med sina två stöd på varsin sida om körbanan har inneburit att genomfarten under bron varit smal och påkörningsolyckor mot stöden har skett under åren.

Den nya bron kommer att ha en längre spännvidd samt en bredare genomfart för vägen som går under bron och de nuvarande stöden kommer att tas bort. En ny gång- och cykelväg kommer att byggas på västra sidan om vägen och separeras med kantsten från biltrafiken. Gestaltning av bron har utformats med hänsyn till omgivande miljö.

Den nya bron kommer att byggas och gjutas bredvid den nuvarande bron på Sommarvägen (vägen som går under bron). När den nya bron ska skjutas på plats (lanseras) kommer järnvägstrafiken att stängas av under 72 timmar. Under denna tid ska den nuvarande bron hinna rivas och den nya lanseras in, därefter släpps järnvägstrafiken på.

Trafikpåverkan

Sommarvägen med tillhörande gång- och cykelväg, som går under bron, behöver stängas av under arbetet. Sommarvägen stängs för trafik 25 april-19 september 2022. Gång- och cykelvägen stängs 25 april-9 september 2022.

Tidsplan

1 Planering inför brobyte Våren 2022

2 Bygge av ny bro och brobyte April-september

Sommarvägen stängs av från slutet av april (2022-03-16)

Järnvägsbron Kulleporten på Malmbanan mellan Gällivare och Koskullskulle kommer att bytas ut. Bron går över Sommarvägen i Gällivare vilket innebär att vägen kommer att stängas av under arbetet.

- Den nuvarande bron är i dåligt skick med ett stort behov av upprustning. Brons nuvarande utformning med sina två stöd på varsin sida om körbanan har inneburit att genomfarten under bron varit smal och påkörningsolyckor mot stöden har skett under åren. Den nya bron kommer att ha en längre spännvidd samt en bredare genomfart för vägen som går under bron och de nuvarande stöden kommer att tas bort, säger Jöran Gärtner, projektledare vid Trafikverket.

En ny gång- och cykelväg kommer att byggas på västra sidan om vägen och separeras med kantsten från biltrafiken. Gestaltning av bron har utformats med hänsyn till omgivande miljö. Den nya bron kommer att byggas och gjutas bredvid den nuvarande bron på Sommarvägen (vägen som går under bron).

- När den nya bron ska skjutas på plats kommer järnvägstrafiken att stängas av under 72 timmar. Under denna tid ska den nuvarande bron hinna rivas och den nya lanseras in, därefter släpps järnvägstrafiken på igen. Arbetet med bron kommer att påbörjas i slutet av april och pågå i cirka fem månader, under den tiden stängs Sommarvägen av för trafik. Det är inte möjligt att ha vägen öppen samtidigt som den nya bron byggs, säger Jöran Gärtner, projektledare vid Trafikverket. 

Kontakt

Jöran Gärtner

Projektledare

Telefon: 010-123 74 69

Claes Elhag

Delprojektledare

Telefon: 010-123 10 17