Logga in
Logga in

Norrbotten Malmbanan, Kulleporten, brobyte

Järnvägsbron Kulleporten på Malmbanan mellan Gällivare och Koskullskulle har bytts ut. Bron går över Sommarvägen i Gällivare.

Vad?

Bron Kulleporten behöver bytas ut.

Varför?

Den gamla bron är i dåligt skick.

Nuläge

Den nya bron är på plats. Gång- och cykelvägen öppnade för trafik 9 september. Sommarvägen öppnade 19 september.

Om projektet

Den nuvarande bron är i dåligt skick med ett stort behov av upprustning. Bron nuvarande utformning med sina två stöd på varsin sida om körbanan har inneburit att genomfarten under bron varit smal och påkörningsolyckor mot stöden har skett under åren.

Den nya bron kommer att ha en längre spännvidd samt en bredare genomfart för vägen som går under bron och de nuvarande stöden kommer att tas bort. En ny gång- och cykelväg kommer att byggas på västra sidan om vägen och separeras med kantsten från biltrafiken. Gestaltning av bron har utformats med hänsyn till omgivande miljö.

Den nya bron kommer att byggas och gjutas bredvid den nuvarande bron på Sommarvägen (vägen som går under bron). När den nya bron ska skjutas på plats i augusti kommer järnvägstrafiken att stängas av under 72 timmar. Under denna tid ska den nuvarande bron hinna rivas och den nya lanseras in, därefter släpps järnvägstrafiken på. Sommarvägen och gång- och cykelvägen öppnar för trafik i september.

Avslutat

Projektet är avslutat

Sidan tas bort 1 mars 2023.

Tidsplan

1 Planering inför brobyte Våren 2022

2 Bygge av ny bro och brobyte April-september

Aktuellt

Nya Kulleporten på plats (2022-08-31)

I dag släpptes järnvägstrafiken på över Kulleporten i Koskullskulle. Arbetet med att få bron  på plats påbörjades i söndags morse då Malmbanan stängdes av.

- Det känns skönt att vi nu kan släppa på järnvägstrafiken igen. Vad gäller vägen samt gång- och cykelvägen under bron så återstår en del jobb. Men planen är att allt ska vara klart till den 19 september. Gång- och cykelvägen öppnar 9 september, säger Jöran Gärtner, projektledare vid Trafikverket.

Den tidigare bron var gammal och behövde bytas ut. Den nya bron är högre, har en längre spännvidd samt en bredare genomfart för vägen som går under bron och de gamla stöden har tagits bort. En ny gång- och cykelväg kommer att byggas på västra sidan om vägen som är separerad med kantsten från biltrafiken. Gestaltning av bron har utformats med hänsyn till omgivande miljö.

- Den här brokonstruktionen gör att vi får en säkrare trafiklösning, och utöver det så är den nya bron riktigt snygg, säger Jöran Gärtner, projektledare vid Trafikverket. Jag vill passa på att uppmärksamma alla medverkandes insatser och tålamod som gjort att vi kunnat nå vårt mål med att få den nya bron på plats.

Kontakt

Jöran Gärtner

Projektledare

Telefon: 010-123 74 69

Claes Elhag

Delprojektledare

Telefon: 010-123 10 17

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Jöran Gärtner
Kommunikatör
Eva-Lotta Ögren