Logga in
Logga in

Väg 395, Junosuando by

Vi planerar att bygga om väg 395 genom Junosuando för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet.

Vad?

Breddning och förstärkning av väg.

Varför?

För ökad framkomlight och trafiksäkerhet.

Nuläge

Planering.

Om projektet

Sträckan som ska åtgärdas är 4 kilometer lång. Åtgärderna innefattar breddning och förstärkning av vägen, ny belyst gång- och cykelbana samt bullerskyddsåtgärder.

Vägplanen är fastställd och byggstart beräknas till 2022.

Tidsplan

1 Byggstart 2022

2 Klart 2023

Kontakt

Charlotta Blind

Projektledare

Telefon: +46 10-123 41 13

Kundservice