Logga in
Logga in

Väg 395, ny bro över Tärendö älv

Vi har byggt en ny bro över Tärendö älv väster om Junosuando med tillhörande ny dragning av väg 395.

Vad?

Ny bro över Tärendö älv.

Varför?

Öka säkerheten, bärigheten och framkomligheten på bron.

Nuläge

Byggnation klar i juni 2023. Rivningsarbeten återstår till hösten/vintern 2023/2024.

Om projektet

Byggnation av den nya bron startade i början av 2021 och kunde öppnas för trafik hösten 2022. Den nya bron är 8 meter bred och har fått högre bärighetsklass. Det innebär att det nu är  möjligt att mötas för alla trafikslag.

Rivning av de kvarvarande brostöden pågår och planeras att slutföras senast vintern 2024. 

Tidsplan

1 Byggstart Januari 2021

2 Trafikpåsläpp Oktober 2022

3 Klart Juni 2023

Kontakt

Peder Bergman

Projektledare

Telefon: +46 10-125 98 39

Kundservice


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Peder Bergman
Kommunikatör
Pernilla Roslund