Logga in
Logga in

Väg 395, bro över Tärendö älv

Vi bygger en ny bro över Tärendö älv väster om Junosuando med tillhörande ny dragning av väg 395.

Vad?

Ny bro över Tärendö älv.

Varför?

Öka säkerheten, bärigheten och framkomligheten på bron.

Nuläge

Byggnation pågår.

Om projektet

Byggnation av den nya bron startade i början av 2021 och byggtiden beräknas till  ca 1,5 år. Arbeten med brostöd pågår, lanseringen av broöverbyggnaden är klar.

Den nya bron blir 8 meter bred och få högre bärighetsklass. Det innebär att dagens trafikljus kommer tas bort och det kommer bli möjligt att mötas för alla trafikslag.

Under byggtiden kan trafiken flyta på som vanligt på den befintliga bron tills att den nya bron är klar. Från den 11 maj 2022 kommer arbeten ske på befintlig väg vilket innebär en viss påverkan på trafiken. Efter att trafiken växlat över till den nya bron påbörjas arbetet med att riva den befintliga.

Trafikpåsläpp på den nya bron planeras till oktober 2022. Samtliga arbeten ska vara slutförda juni 2023.

Tidsplan

1 Byggstart Januari 2021

2 Trafikpåsläpp Oktober 2022

3 Klart Juni 2023

Kontakt

Peder Bergman

Projektledare

Telefon: +46 10-125 98 39

Kundservice

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Peder Bergman
Kommunikatör
Pernilla Roslund