Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 395, Junosuando by

Vi planerar att bygga om väg 395 genom Junosuando för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet.

Vad?

4 kilometer av vägåtgärder.

Varför?

För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet.

Nuläge

Planering.

Om projektet

Projektet omfattar breddning och förstärkning av vägen, ny belyst gång- och cykelbana samt bullerskyddsåtgärder, en sträcka på 4 kilometer. 

Aktuellt just nu

Inför byggstart bjuder vi in alla intresserade till ett informationsmöte för att berätta om projektet och svarar på eventuella frågor. Välkomna!

Dag/tid: torsdag den 4 augusti klockan 18
Plats: Junosuando centralskola, Lautakoskivägen 27

Tidsplan

1 Byggstart 2022

2 Klart 2023

Kontakt

Charlotta Blind

Projektledare

Telefon: 010-123 41 13

Kundservice