Logga in
Logga in

Väg 99, bro över Torne älv vid Autio

Vi planerar för en ny bro över Torne älv vid Autio.

Vad?

Ny bro över Torne älv vid Autio.

Varför?

Öka framkomlighetenoch trafiksäkerheten på bron.

Nuläge

Planering.

Om projektet

Den befintliga bron efter väg 99 vid Autio är sliten och behöver ersättas med en ny. Den nya bron ska anpassas för malmtransporterna som går från gruvan i Kaunisvaara. Byggstart planeras till 2023. För att trafiken ska kunna passera Torne älv under tiden när den nya bron byggs, kommer en tillfällig bro först anläggas. Byggstart för den tillfälliga bron är planerad till hösten/vintern 2022. Den tillfälliga bron kommer rivas när den nya står klar 2025.

Bron har åter öppnat efter avstängningen som skedde 2020 i samband med att försvagningar upptäcktes. Kompletterande mätningar som Trafikverket genomfört på bron visar att det är säkert att köra över bron. Vi kommer fortsätta att ha kontinuerliga mätningar på bron för att garantera säkerheten.

Tidsplan

1 Granskning av vägplan Juni 2022

2 Byggstart Preliminärt 2023

3 Klart 2025

Karta

Karta bro över Torne älv.

Kontakt

Linnéa Lundberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 39 34

Max Björklund

Markförhandlare

Telefon: 010-123 59 43