Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 582, Alvik–Selet, förstärkningsåtgärder och Alvik–Långnäs, gång- och cykelväg

Vi bygger om vägen på sträckan Alvik-Selet för ökad trafiksäkerhet bärighet. Vi bygger även en gång- och cykelväg mellan Alvik och Långnäs.

Vad?

Förstärkningsåtgärder samt ny gång- och cykelväg.

Varför?

För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Byggnation pågår.

Om projektet

Vi håller på att stärka, tjälsäkra och lägga ny beläggning längs hela den 14 kilometer långa sträckan Alvik-Selet för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet.  

För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter bygger vi en  2,2 kilometer lång kantstensbunden gång- och cykelväg mellan Alvik och Långnäs. Belysningen ska förbättras, nya säkra passager kommer byggas vid skolan och nya busshållplatser anläggas längs sträckan, vissa i nytt läge.

Byggnationen startade i maj 2022. Den första delsträckan Alvik-Långnäs är belagd med ett lager asfalt och ska kompletteras med ytterligare ett lager. Gång- och cykelvägen ska även den asfalteras. Under maj 2023 återupptas arbetena och inleds med trumbyten vid Selet. I Ale kommer ledningsarbeten att göras. Därefter kommer arbeten pågå längs hela sträckan Långnäs-Selet med slänter och diken. Asfaltering på sträckan påbörjas vid månadsskiftet juni/juli och fortsätter in i augusti. 

Under byggtiden får man räkna med begränsad framkomlighet och enfiligt på kortare sträckor. Alla åtgärder ska vara klara hösten 2023. 

Tidsplan

1 Byggstart Maj 2022

2 Första delsträckan klar Oktober 2022

3 Klart Hösten 2023

Kontakt

Peder Bergman

Projektledare

Telefon: +46 10-125 98 39

Simon Koskenniemi

Delprojektledare produktion


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Peder Bergman
Kommunikatör
Pernilla Roslund