Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 707, Ryssbält–Pålänge, bärighetsåtgärder

Vi bygger om vägen på sträckan mellan Ryssbält och Pålänge i Kalix kommun för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vad?

Bärighetsåtgärder för att vägen ska hålla för tung trafik året runt.

Varför?

För förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet.

Nuläge

Projektet är avslutat.

Om projektet

Vägen har allmänt låg standard och tjällyftningar som behöver åtgärdas. Vi vill att vägen ska få bra bärighet, det vill säga hög hållbarhet året om. En förbättring av vägen gynnar skogsnäringen, jordbruket och övrigt näringsliv, men även närboende och fritidshusägare har god nytta av en bättre och säkrare väg. 

Projektet är avslutat och denna sida kommer tas bort 1 februari 2023.

Tidsplan

1 Byggstart Sommaren 2021

2 Klart Oktober 2022

Kontakt

Inger Broberg Kemi

Projektledare

Telefon: 010-123 88 30