Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 707, Ryssbält–Pålänge, bärighetsåtgärder

Vi bygger om vägen på sträckan mellan Ryssbält och Pålänge i Kalix kommun för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vad?

Bärighetsåtgärder för att vägen ska hålla för tung trafik året runt.

Varför?

För förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet.

Nuläge

Byggnation pågår.

Om projektet

Vägen har allmänt låg standard och tjällyftningar som behöver åtgärdas. Vi vill att vägen ska få bra bärighet, det vill säga hög hållbarhet året om. En förbättring av vägen gynnar skogsnäringen, jordbruket och övrigt näringsliv, men även närboende och fritidshusägare har god nytta av en bättre och säkrare väg. 

Arbetena startade sommaren 2021 och avslutas hösten 2022.

Bakgrund

Vägen är i dagsläget 6 till 6,5 meter bred, 10 kilometer lång och saknar vägren. Den skyltade hastigheten är 70 kilometer i timmen mellan byarna och 50 kilometer i timmen inne i byarna. Längs med hela kuststräckan finns fritidshus. I Ryssbält och Pålänge består bebyggelsen dock mestadels av gårdar och villor som kantar vägen. I Pålänge finns ett aktivt jordbruk.

Tidsplan

1 Byggstart Sommaren 2021

2 Klart Hösten 2022

Kontakt

Inger Broberg Kemi

Projektledare

Telefon: 010-123 88 30