Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 720, Kalix-Björkfors, bärighetsåtgärder

Vi förstärker vägen mellan Kalix och Björkfors. Upprustningen ska öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Vad?

Bärighetsåtgärder.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Byggnation.

Om projektet

Väg 720 mellan Kalix och Björkfors är 12 kilometer lång och en viktig pendlingslänk mellan E4 och väg 398. Den är också viktig för näringslivets transporter. Vi förstärker och tjälsäkrar vägen för att upprätthålla högsta bärighetsklass året runt. Halva sträckan är utpekad som kulturväg, eftersom den haft samma sträckning sen 1870-talet. Arbetena har pågått sen 2020 och färdigställs i september 2022.

Tidsplan

1 Byggstart Sommaren 2020

2 Klart September 2022

Kontakt

Simon Koskenniemi