Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 94, Älvsbyn–Korsträsk, gång- och cykelväg

Trafikverket har byggt en gång- och cykelväg mellan Älvsbyn och Korsträsk, längs med väg 94 för att förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Byggt en gång- och cykelväg mellan Älvsbyn och Korsträsk längs med väg 94.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten.

Nuläge

Gång- och cykelvägen öppnade för trafik under december 2021.

Om projektet

Från Älvsbyn fram till Kanisbacken finns sedan tidigare en belyst gång- och cykelväg. Sträckan vidare till Korsträsk saknar dock en trygg förbindelse för oskyddade trafikanter. Trafikverket har därför byggt en ny, ca 2 km lång, gång- och cykelväg längs väg 94 och rustat upp belysningen längs väg 665 genom Sågfors och från Sågfors till Korsträsk.

Det här har vi gjort

  • Byggt en ny, ca 2 km lång, gång- och cykelväg med belysning. På delar av sträckan är gång- och cykelvägen friliggande och på andra delar är den avskild från väg 94 med kantsten. 
  • Byggt en ny busshållplats och flytta en busshållplats som tillgänglighetsanpassas enligt  dagens krav. 
  • Bytt ut rörbron över Korsträskbäcken till en bantrumma.
  • Byggt en gång- och cykelbro bredvid vägbron över järnvägen vid Korsträsk.
  • Kompletterat belysningsanläggningen längs väg 665 med flera ljuspunkter.
  • Förstärkt och lagt ny beläggning på väg 94. 

Tidsplan

1 Byggstart Våren 2021

2 Bygget klart Sommaren 2022

Dokument Väg 94, Älvsbyn–Korsträsk, gång- och cykelväg

Kontakt

Anna-Karin Eliasson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 62 32