Logga in
Logga in

Norrbotten Vandringshinder, Torne och Kalix älvar

Vi byter ut vägtrummor i Torne och Kalix älvars avrinningssystem. Det gör vi för att få bort det vandringshinder som vattendragen utgör idag.

Vad?

Byta vägtrummor längs vägar över Torne och Kalix älvars avrinningssystem.

Varför?

Ta bort vandringshinder för vattenlevande varelser.

Nuläge

Arbete med att byta ut de två återstående trumbytena längs E45 vid Kulijoki och Kallokajoki i Kiruna kommun pågår.

Om projektet

Många vägtrummor i Torne och Kalix älvars avrinningssystem utgör vandringshinder för vattenlevande djur och organismer. Vi ska byta ut dessa trummor och på så sätt få bort hindret och förbättra den ekologiska mångfalden. Totalt handlar det om 14 trummor.

Under 2021 har vi bytt ut ett antal vägtrummor i Pajala kommun mot nya trummor och broar. Utbyten av vägtrummor i Kiruna kommun startades i juni 2022 och beräknas bli klart under hösten 2023.

Tidsplan

Här kan du läsa om projektets tidsplan.

Under 2019 och 2020 har vi åtgärdat vandringshinder längs följande vattendrag:

 • Myllyoja, under väg 99, Övertorneå kommun (byggdes 2019)
 • Vyönioja, under väg 856.2, Övertorneå kommun (byggdes 2019)
 • Aihkioja, under väg 856, Övertorneå kommun (byggdes 2019)
 • Kvarnbäcken, under väg 696, Kalix kommun (byggdes 2020)
 • Pyhäjoki, under väg 857, Övertorneå kommun (byggdes 2020)

Under 2021 har vi åtgärdat vandringshinder längs följande vattendrag i Pajala kommun:

 • Koijuoja, under väg 403
 • Syväjoki, under väg 939
 • Kahujoki, under väg 884
 • Penäjäoja, under väg 99

Under 2022 och 2023 ska vi åtgärda följande vandringshinder i Kiruna kommun:

 • Alttajoki väg 877 (byggdes 2022)
 • Ryssäjoki väg E45 (byggdes 2022)
 • Sulajoki väg E45 (byggdes 2022)
 • Kulijoki väg E45 (byggs 2023)
 • Kallokajoki väg E45 (byggs 2023)

Kontakt

Emma Viklund

Projektledare

Telefon: +46 10-123 21 28