Logga in
Logga in

Örebro E20, Laxå, ny gång- och cykeltunnel

Från mitten av april fram till sommaren bygger vi en ny gång- och cykeltunnel under E20 i västra Laxå. Vägtrafiken får passera på en tillfällig väg intill och oskyddade trafikanter hänvisas till den näraliggande tunneln.

Vad?

Byte av gång- och cykeltunnel under E20 i Laxå.

Varför?

Planerat underhåll.

Nuläge

Arbetet startade i april, beräknas bli klart under juni 2022.

Om projektet

Gång- och cykeltunneln under E20 väster om cirkulationsplatsen i Laxå är i dåligt skick och behöver bytas ut. För att göra arbetet på ett säkert sätt har vi byggt en tillfällig väg intill E20 där trafiken får åka.

Fotgängare och cyklister hänvisas till den näraliggande gång- och cykeltunneln som ligger närmare cirkulationsplatsen. Vi ber er vara uppmärksamma på och följa skyltningen i anslutning till vägarbetsplatsen.

Senaste nytt i projektet

Sedan början av maj 2022 är den befintliga gång- och cykeltunneln avstängd.

Den tillfälliga vägen är klar och trafiken är överflyttad dit. Nu börjar vårt arbete med den stora schakten för att att lägga dit röret som ska bli den nya tunneln. Den nya tunneln är fem meter bred och nästan 26 meter lång. 

När vi gör våra arbeten påverkar det din vardag. Vi hoppas att på överseende, det är vår ambition att störa så lite och så kort tid som möjligt.  

Planerade åtgärder

  • Vi börjar med att bygga den tillfälliga vägen. 
  • Sen börjar vi arbetet på E20 med att ta bort den befintliga tunneln genom att gräva en stor schaktgrop.
  • Därefter lägger vi dit det nya röret som blir den nya gång- och cykeltunneln.
  • Vi fyller sen igen schaktgropen som skapats i vägen.
  • Till sist lägger vi ny asfalt, sätter upp nya räcken samt målar nya väglinjer.

Vägen som går ovanför bron. 

Tidsplan

1 Arbetet startar 19 april 2022

2 Arbetet beräknas bli klart juni 2022