Logga in
Logga in

Örebro E20, Laxå, ny gång- och cykeltunnel

Från mitten av april fram till sommaren bygger vi en ny gång- och cykeltunnel under E20 i västra Laxå.

Vad?

Byte av gång- och cykeltunnel under E20 i Laxå.

Varför?

Planerat underhåll.

Nuläge

Arbetet startade i april, klart juli 2022.

Om projektet

Vi har byggt en ny gång- och cykeltunnel under E20 väster om cirkulationsplatsen i Laxå. Den nya tunneln är fem meter bred och nästan 26 meter lång, och arbetet är i stort sett klart.

Vägtrafiken tillbakaflyttad till sitt vanliga läge. Medan vi arbetade med färdigställandet av tunneln passade vi också på att asfaltera vägen.

Senare i sommar återkommer vi för några kompletterande arbeten på cykelvägen, men den är öppen och fullt användbar redan nu.

Detta har vi gjort

  • Vi började med att bygga den tillfälliga vägen. 
  • Sen började vi arbetet på E20 med att ta bort den befintliga tunneln genom att gräva en stor schaktgrop.
  • Därefter lade vi dit röret som är den nya gång- och cykeltunneln.
  • Vi fyllde sen igen schaktgropen som skapats i vägen.
  • Natten mellan 7 och 8 juli lades E20 tillbaka i sitt ordinarie läge.
  • Det som återstår nu är att sätta dit vajerräcken i mitten av vägen. Eftersom leveransen av räckena blivit försenade finns betongbarriärer på plats så länge.

Röret, den nya gång- och cykeltunneln, lyfts på plats.

Vägen som går ovanför bron. 

Tidsplan

1 Arbetet startar 19 april 2022

2 Arbetet beräknas bli klart juni 2022

Kontakt

Tony Nybacka

Projektledare

Telefon: +46 10-123 50 94