Logga in
Logga in

Örebro Väg 51 genom Marieberg i Örebro

Vi planerar för att ändra sträckningen av väg 51 genom Marieberg för att förbättra framkomligheten i området.

Vad?

Förändrad sträckning av väg 51 genom Marieberg i Örebro.

Varför?

För att förbättra framkomligheten i området.

Nuläge

Tidpunkten för byggstart är ännu inte bestämd.

Om projektet

Utvecklingen av Mariebergs handelsområde gör att Örebro kommun behöver förbättra trafiklösningarna i och omkring Marieberg. Vi planerar därför att ge väg 51 en ny sträckning och minska barriären mellan handelsområdets olika delar. Samtidigt bygger vi den nya trafikplatsen Marieberg norra i samarbete med Örebro kommun, för att öka tillgängligheten till området.

Aktuellt i projektet

Vi har tagit fram en vägplan för att bygga om väg 51 genom Marieberg i Örebro. Initiativet kommer från Örebro kommun som vill möjliggöra mer handel och verksamheter i Marieberg. Vägplanen ställdes ut för granskning 2019. 

Nästa steg i arbetet är att fastställa vägplanen. Örebro kommun har dock inte finansiering för att bygga ut vägen just nu. Dessutom har kommunens detaljplan för området upphävts av domstolen. Projektet kommer därför att vara vilande tills vidare.

Vi informerar berörda fastighetsägare när projektet tas upp på nytt.

Tidsplan

1 Granskning av vägplan 2019

2 Samråd januari 2022

3 Projektet är pausat Tills vidare

Film: Så blir väg 51 genom Marieberg

Dokument

Andra projekt i närheten